Den sökande fick rätt till ekonomiskt bistånd för ortopediska skor.

Den sökande fick rätt till ekonomiskt bistånd för ortopediska skor. Genrebild: mostphotos.com

Fick rätt om ortopediska skor

Kommunen ska betala

TRELLEBORG. I somras avslog Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun en ansökan om ekonomiskt bistånd på 300 kronor för kostnad avseende ortopediska skor till den sökandes dotter. Men nämnden avslog ansökan med motiveringen att det ekonomiska biståndet som beviljats var enligt riksnorm.

Beslutet överklagades då till Förvaltningsrätten där den sökande yrkade att kostnaden för ortopediska skor ingår i riksnormen.

Men innan överklagan kom upp i Förvaltningsdomstolen beviljade Arbetsmarknadsnämnden ansökan i ett omprövningsbeslut i oktober.

Arbetsmarknadsnämndens beslut att bevilja bistånd till ortopediska skor efter att överklagande överlämnats till Förvaltningsrätten ses därför som ett medgivande av bifall till överklagandet och den sökande har därför rätt till ekonomiskt bistånd om 300 kronor.

Publicerad 01 December 2018 00:00