De uppringda har lurats att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter eller uppmanats att använda sitt bank-ID och som en följd av detta fått sina konton tömda.

De uppringda har lurats att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter eller uppmanats att använda sitt bank-ID och som en följd av detta fått sina konton tömda. Genrefoto: mostphotos.com

Polisen varnar trelleborgarna för bedrägerier på telefon

Vill uppmärksamma falska telefonsamtal

TRELLEBORG

. Nu går polisen i Trelleborg ut och varnar kommuninvånarna för falska telefonsamtal. Syftet med samtalen är att komma åt framför allt bankuppgifter.

– Det är med anledning av den stora ökningen av bedrägerier som vi går ut och varnar, säger Mats Rindborn Grahl, kommunpolis i Trelleborg i en kommentar på kommunens hemsida.

I synnerhet är det äldre som drabbas. I landet i stort är över sjuttio procent av de drabbade sjuttio år eller äldre.

Det senaste året har fler än 4 000 anmälningar gjorts till polisen runt om i Sverige, en ökning med drygt 100 procent på ett år. Fenomenet kallas vishing och innebär att personer blir uppringda av människor som utger sig för att representera olika företag, myndigheter eller banker. De uppringda har lurats att lämna ifrån sig inloggningsuppgifter eller uppmanats att använda sitt bank-ID och som en följd av detta fått sina konton tömda.

I augusti i år anmäldes 650 brott till ett värde av 37 miljoner kronor, den högsta siffran hittills för en enskild månad. September och oktober visar att antalet anmälda brott fortsätter öka, men brottsvinsterna har stagnerat.

Handfasta råd från Mats Rindborn Grahl:

- Använd aldrig din bankdosa eller ditt bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om detta på telefon

- Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar

- Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet

- Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.

- Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

Publicerad 06 December 2018 09:59