Mats Rindborn Grahl, kommunpolis i Trelleborg.

Mats Rindborn Grahl, kommunpolis i Trelleborg. Foto: Markus Celander

Kommunpolis tveksam till ordningsvakter i Trelleborg

"Jag tror inte att det blir tryggare med dem än jämfört med trygghetsvärdar"

TRELLEBORG.

Trelleborgs kommun har ansökt hos polisen om att få ha ordningsvakter i centrala Trelleborg. Kommunpolis Mats Rindborn Grahl är tveksam. "Jag är inte säker på att de skulle göra någon skillnad."

Av
Markus Celander

Sedan årsskiftet har områdespoliserna som ansvarar för kommunerna Trelleborg, Svedala och Vellinge blivit fler – från två till sex stycken.

– Det finns alltid minst fyra områdepoliser i tjänst vilket vi inte haft förrän nu 2019. Och fler är på väg, vilket kommer att ske successivt i takt med att de blir klara med polisutbildningen, säger Mats Rindborn Grahl.

Han har förståelse för att kommunpolitikerna vill göra Trelleborg tryggare, och att de samtidigt ser den resursbrist som polisen har – men att sätta in ordningsvakter ser han inte någon större mening med.

– De är bara en buffert. Vi är deras förmän och om de griper någon ska denne ”skyndsamt överlämnas till polisen”, som det heter.

Att ordningsvakterna trots allt kan finnas på plats när ingen polis är i närheten tror Mats Rindborn Grahl varken gör från eller till och han menar att ”på det stora hela taget förlorar vi på det”. Han hänvisar istället till samverkansforumet Tryggare Trelleborg, där polis, kommun och näringsliv ingår – genom detta har till exempel trygghetsvärdar införts.

– Visserligen har ordningsvakterna juridiska möjligheter att frihetsberöva och att i vissa situationer använda visst våld, men jag tror inte att det blir tryggare i Trelleborg med dem än jämfört med trygghetsvärdar.

Enligt Mats Rindborn Grahl finns det inga skäl för trelleborgarna att vara mer otrygga idag än förr om åren. Tvärtom är den stora rapporteringen om till exempel narkotika- och vapentillslag positivt.

– När vi jobbar prioriterat mot någonting, som vapen och narkotika, så synliggörs det i statistiken. Det säger egentligen inget om att just den brottsligheten har ökat.

Sak samma med våldsbrottsligheten, menar han.

– Jag tror inte att den ökat. Däremot har den blivit mer påtaglig, vilket gör att många upplever den som mycket större. Jag respekterar den upplevda otryggheten, men vill understryka att polisen har ett bra samarbete med kommunen, att vi kommer att få fler områdespoliser och att vi även ser över möjligheterna för kameraövervakning.

Publicerad 31 January 2019 10:18