Alla ska känna sig välkomna på biblioteket.

Alla ska känna sig välkomna på biblioteket. Foto: Åsa Meierkord/mostphotos.com

Biblioteket blir hbtq-certifierat

Först ut bland de kommunala verksamheterna

TRELLEBORG.

Personalen på biblioteket i Trelleborg går just nu en utbildning för att verksamheten ska bli hbtq-certifierad. Utbildningen är en start på ett förändringsarbete som ska leda till en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande utifrån homosexuella, bisexuella, trans- och queerperspektiv.

Alla möjliga olika sorters människor kommer till biblioteket och då är det också viktigt att alla verkligen känner sig välkomna och trygga där.

Det är ett av skälen till att personalen under en längre tid har velat gå en utbildning för att få verksamheten hbtq-certifierad.

– Vi äskade pengar till det för ett par år sedan men fick nej. Men nu finns det statliga pengar för en satsning som heter "stärkta bibliotek" som vi har fått beviljat bidrag ifrån, berättar Michael Nordberg, biblioteks- och kulturskolechef.

Utbildningen började redan under hösten och kommer att bli färdig innan sommaren.

– Vi har bland annat en arbetsgrupp som jobbar med en handlingsplan och det kommer en handledare ner från RFSL under fyra tillfällen, säger Michael Nordberg.

Personalen får ta del av kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

– Vad är egentligen norm och vilka konsekvenser ger de? Det handlar både om utbudet på biblioteket och om bemötande. När personalen har större kunskap i de här frågorna så leder det till att miljön blir mer öppen och inkluderande, säger Michael Nordberg.

Certifieringen som alltså görs av RSFL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en start på ett förändringsarbete.

– Det handlar också om arbetsmiljön för personalen. Det är många bibliotek i Sverige som har gjort certifieringen, vi hoppas att fler kommunala verksamheter följer efter, säger Michael Nordberg.

Publicerad 03 February 2019 00:00