Anna Hult framför Sankt Nicolai kyrka dör hon välkomnas officiellt som ny kyrkoherde i Trelleborg på söndag den 20 januari klockan 10 vid en mottagningsmässa.

Anna Hult framför Sankt Nicolai kyrka dör hon välkomnas officiellt som ny kyrkoherde i Trelleborg på söndag den 20 januari klockan 10 vid en mottagningsmässa. Foto: Markus Celander

Efter 500 år får Trelleborg sin första kvinnliga kyrkoherde

"Det går långsamt, men det händer saker även inom Svenska kyrkan"

TRELLEBORG.

Efter nästan 500 år av män på posten har Trelleborg fått sin första kvinnliga kyrkoherde.
– Jag är förtjust i både stad och församling – och landskapet, som påminner mig om sydöstra England där jag var kyrkoherde under sex år, säger Anna Hult.

Av
Markus Celander

Efter 20 år i ämbetet gick Gustaf Centervall i pension i höstas. Han efterträddes av Anna Hult, som närmast kommer från tjänsten som kyrkoherde i Ryssby pastorat i Småland. Hon är för övrigt småländska och prästvigdes för Växjö stift 1998 efter teologistudier i Lund. Förutom studieåren där så var hennes enda erfarenhet av Skåne den hon fick under sin tid som präst i Hässleholm och Genarp.

– Men vid den skånska sydkusten hade jag aldrig varit förrän i höstas. Landskapet och klimatet påminner mig om England.

Förutom ett antal församlingar i Småland och Skåne har hon nämligen även varit kyrkoherde i den lilla engelska byn Witchford.

Svenska kyrkan har cirka sex miljoner medlemmar, men det är en minskande skara – bara under de senaste tre åren har runt 250 000 personer lämnat kyrkan. Att medlemstappet innebär sparkrav och fastighetsförsäljningar oroar inte Anna Hult.

– Det låter kanske märkligt att jag säger så, men kyrkan ska inte ha för mycket pengar. Rikedom kan innebära att man slår sig till ro och tror att allt sköter sig själva, men genom att inse att resurserna är begränsade blir tiden vi har än mer värdefull och det blir viktigare att vi gör något av den. Jag tror att det innebär att vi blir en mer aktiv kyrka, säger hon och jämför med tiden i England.

– Det var skillnad mot att arbeta i Sverige. Där finns ingen kyrkoavgift så vi fick arbeta in varenda slant. Det gällde att engagera folk, som när vi behövde nya takplattor till kyrkan – då bjöd vi in lokala föreningar till en julgranstävling i kyrkan. De fick klä varsin julgran och sedan tog vi inträde och domprosten korade vinnargranen.

Anna Hult i Sankt Nicolai kyrka.

Anna Hult i Sankt Nicolai kyrka. Foto: Markus Celander

I sakristian i Sankt Nicolai kyrka finns tre stora stentavlor uppsatta. Där finns namnet på Trelleborgs alla kyrkoherdar sedan 1500-talet inhuggna. Den tredje tavlan slutar med Gustaf Centervall. Anna Hult konstaterar att hon blir den första kvinnan att få sitt namn inhugget där.

– När jag prästvigdes var 13 procent av prästerna i Växjö stift kvinnor, och de benämndes kvinnliga präster. Idag är närmar vi oss 50 procent i hela landet och benämns kort och gott präster. Det går långsamt, men det händer saker även inom Svenska kyrkan. Dock råder det fortfarande obalans vad gäller kyrkoherdekollegiet.

Bemöts kvinnliga kyrkoherdar annorlunda än manliga?

– Det finns undersökningar som visar att kvinnor förväntas ha en mjukare sida och män en hårdare. Men jag tror inte att det är så enkelt att det handlar om manligt och kvinnligt utan mer om personlighetsdrag.

Hur beskriver du Trelleborgs församling?

– Den har stora möjligheter med duktiga och engagerade förtroendevalda och personal som jobbar för ett levande gudstjänstliv för alla åldrar och där musiken spelar en stor roll. En kyrka för och med människor i livets alla skiften.

Hur sammanfattar du din roll som kyrkoherde?

– Jag vill framhålla möjligheter och hopp. Mörka bilder av framtiden målas upp men det finns så mycket gott. Vi måste hitta ljuset och få energin att förändra.

Publicerad 03 February 2019 00:00