Nya stadsdelar i centrala och västra delarna av hamnen är på ritbordet just nu.

Nya stadsdelar i centrala och västra delarna av hamnen är på ritbordet just nu. Foto/Illustration: Janssen Herr

Stort intresse för att få rita nya Trelleborg

Tre aktitektteam utsedda

TRELLEBORG.

Hur ska nya Sjöstaden se ut? Hur många bostäder ska det bli? Och hur ska platsen skyddas mot vindar, förhöjda havsnivåer och skyfall? Under våren ska tre arkitektteam arbeta med frågorna och ge förslag till lösningar.

Intresset för att arbeta med omvandlingen av Trelleborgs hamnområde har varit stort. Totalt lämnades 14 anbud in. EG arkitekter, Nyréns arkitektkontor och Sydväst arkitektur & landskap har valts ut.

– Det är roligt att så många företag är intresserade av Trelleborg och vill delta i vår utveckling. De tre utvalda teamen fick uppdraget eftersom de kunde visa på kompetens inom alla områden och hade referenser från liknande, relevanta projekt. Sjöstaden och stadskärnan är ett jätteområde att arbeta med, det är inte alla kontor som har den erfarenheten , säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.

Teamen har fått en budget på 400 000 kronor var och kommer arbeta under våren.

– I slutet av maj är det inlämning och då kommer deras förslag att utvärderas av representanter från kommunens olika verksamheter, säger Charlotte Lindström .

Parallellt med konsulternas arbeten pågår flera utredningar i hamnområdet. Bland annat handlar det om kajernas konstruktion, grundläggningsförhållanden, och buller från industri och trafik.

Uppdraget inkluderar de västra och centrala delarna av nuvarande hamnområde och avgränsas av Ståstorpsån i väster, Centralstationen i öster och Hamngatan samt Strandgatan i norr.

Planen är att de västra och centrala delarna av hamnen blir tillgängliga för allmänheten när hamnverksamhet flyttat och den nya infarten är klar. Det kan dock komma att dröja innan Trelleborg får sin nya stadsdel. Området kommer att byggas ut under en period av 20-40 år.

Målbilden är att Sjöstaden ska utformas till attraktiva, blandade stadsdelar präglade av omsorgsfull arkitektur och gestaltning. Mer än fem kilometer kajkant görs tillgänglig för allmänheten och här ska finnas unika och attraktiva mötesplatser.

Publicerad 05 February 2019 11:30