Huggormspopulationen i Smyge är troligen den enda kvarvarande längs Skånes sydkust. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Huggormspopulationen i Smyge är troligen den enda kvarvarande längs Skånes sydkust. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: mostphotos.com

Stängsel för huggormar byggs i Smyge

Ormarna har börjar röra sig mot samhället

SMYGEHUK.

Just nu byggs ett lite udda djurstängsel i Smyge. Kolonin med huggormar som finns i området har sedan några börjat förflytta sig österut, in mot Smygehamns samhälle. Ett stängsel ska hjälpa dem att inte slingra åt fel håll när de vaknar efter vintersömnen.

Stängslet består av en 30 centimeter hög barriär i stål, ovan mark och under mark som står på en betongplatta. Totalt kommer det att sträcka sig cirka 100 meter.

– Det kallas för stängsel i brist på bättre ord, men är egentligen bara en barriär och den stänger inte in ormarna utan förhindrar dem snarare att flytta sig åt fel håll. Den är placerad i gränsen av det område där de ormarna sover sin vintersömn. När de vaknar i början av mars, förhindrar stålbarriären dem att förflytta sig åt fel håll, berättar Mirja Ullvig, vikarierande kommunekolog, Trelleborgs kommun.

Arbetet utförs på uppdrag av kommunledningsförvaltningen i nära samarbete med Thomas Madsen, professor vid Deakin University. Thomas Madsen har studerat huggormspopulationen i Smygehuk sedan 1980-talet och kommer att ansvara för att flytta huggormar från öster om stängslet till väster under de tre kommande åren. Han kommer också att följa upp ormarna och undersöka hur de eventuellt reagerar på stängslet.

Mirja Ullvig, vikarierande kommunekolog, Trelleborgs kommun, Erlandsson Bygg och Jönssons Sydgräv märker ut var stängslet ska gå.

Mirja Ullvig, vikarierande kommunekolog, Trelleborgs kommun, Erlandsson Bygg och Jönssons Sydgräv märker ut var stängslet ska gå. Foto: Trelleborgs kommun

Orsakerna till att huggormarna har börjar röra sig mot turiststråken och hamnen de senaste åren tror forskarna kan bero på att det har skett byggnation i området. Populationen har troligtvis funnits där i hundratals år och enligt lokalbefolkningen och vad man vet, har det inte hänt tidigare att de har ändrat sitt rörelsemönster.

Förhoppningen är stängslet kommer att förhindra att huggormar och människor möts så ofta.

– Både huggormarnas och invånarnas välmående sätts i fokus vid bygget av ett huggormsstängsel. Vår ambition är att detta blir en hållbar lösning som passar såväl naturen som människan, säger Mirja Ullvig.

Huggormsstängslet kostar 400 000 kronor och om allt går som planerat står det klart den 1 mars, lagom tills att de första huggormarna kisar upp mot vårsolen efter den långa vintersömnen.

Publicerad 13 February 2019 09:37