Trelleborg blir allt tryggare, enligt en undersökning av SKL och MSB.

Trelleborg blir allt tryggare, enligt en undersökning av SKL och MSB. Foto: Susanne Nilsson

Undersökning: Trelleborg allt tryggare

"Statistik och verklighet stämmer överens"

TRELLEBORG.

Färre stölder och mindre skadegörelse. Trelleborg är en allt tryggare plats att bo och leva på, enligt den undersökning som SKL, Sveriges kommuner och landsting, låtit göra tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Av
Markus Celander

Allmänhetens oro minskar däremot inte i samma takt som brotten gör.

– Det är förstås glädjande att vi klättrar ett bra stycke i rankingen, men vi måste arbeta vidare med människors känsla av otrygghet, vare sig det finns fog för detta eller inte, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin i ett pressmeddelande.

Det är elfte året som SKL och MSB gör en undersökning som visar på hur arbetet med trygghet och säkerhet i landet ser ut. De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

För Trelleborgs del visar undersökningen att kommunen klättrat 26 placeringar till plats 100.

– I de flesta kategorier har vi bättre siffror än föregående år, säger Malin Ekblad, säkerhetschef i Trelleborgs kommun. Personskador och utvecklade bränder i byggnader har minskat medan antalet anmälda våldsbrott är oförändrat. Stöld- och tillgreppsbrotten har minskat och så även skadegörelsen.

– Däremot så ligger vi i mitten när det handlar om otrygghet och oro så trots att brotten minskar känner vi oss inte tryggare, konstaterar Malin Ekblad.

En anledning till att Trelleborg klättrat på rankingen är det arbete som kommunen bedriver över förvaltningsgränserna, ett samarbete som fått namnet Tryggare Trelleborg, menar Malin Ekblad som också gärna lyfter fram kommunens satsning på trygghetsvärdar och Nattknappen.

Trelleborgs kommun arbetar nära polisen i Trelleborg i såväl långsiktiga strategiska frågor som akut operativa.

– Jag hoppas och tror att det faktum att polisen satsar mycket resurser i Trelleborg ska ge resultat på den upplevda tryggheten framöver. Då kan vi se att statistik och verklighet stämmer överens, menar Malin Ekblad.

Publicerad 15 February 2019 12:26