Katja Nilsson, LSS-koordinator i Trelleborgs kommun.

Katja Nilsson, LSS-koordinator i Trelleborgs kommun. Foto: Privat

Trelleborg först ut i Skåne med LSS-koordinator

"Jag ska underlätta för alla som har barn med speciella behov"

TRELLEBORG.

Som första kommun i Skåne har Trelleborg nu en LSS-koordinator. "Mitt jobb är att underlätta för alla som har barn inom LSS med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar", säger Katja Nilsson.

Av
Markus Celander

Att ha barn med speciella behov innebär många extra belastningar som andra familjer inte har. Här ska Katja Nilsson finnas tillgänglig för att stötta upp.

– Det är Socialstyrelsen som står bakom den här modellen. Det handlar om att förenkla vardagen för de här familjerna. I dessa ärenden är det så många verksamheter och handläggare inblandade att det kan bli väldigt rörigt och mycket att hålla reda på för de anhöriga. Nu finns jag där som samordnare.

Hennes insatser sker på initiativ från familjerna.

– Allt är på frivillig basis och jag för inga journaler. Man bokar en tid med mig och så träffas vi och diskuterar hur jag kan stötta familjen, till exempel vid kontakter med sjukvård, skola, myndigheter och genom att se till så att de får den avlastning i form av stöd och service som de har rätt till.

Göteborgs stad var först ut i landet med denna modell för LSS-samordning.

– De började redan för fyra år sedan, och de har så bra erfarenheter att de utökat antalet tjänster där, säger Katja Nilsson.

Kontakt med LSS-koordinator Katja Nilsson: Tel: 0410-73 44 33, e-post: koordinatorstod@trelleborg.se.

FAKTA. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Källa: Socialstyrelsen

Publicerad 18 February 2019 11:05