Beslutet om att etablera en året runt-camping öster om Dalabadet, sköts upp.

Beslutet om att etablera en året runt-camping öster om Dalabadet, sköts upp. Genrebild: mostphotos.com

Ännu inget beslut om året runt-camping

Ärendet ska beredas igen

TRELLEBORG.

Kommunstyrelsen har beslutat att uppföra en camping med möjlighet till åretrunt-boende på fotbollsplanen öster om Dalabadets campingplats. Men i kommunfullmäktige fick beslutet kritik för att inte ha tillräckligt med underlag och återremitterades.

Men när driften på Dalabadets camping tas över av Fritid Österlen i vår så upphör året runt-campingen och de drygt 30-tal året runt-boende måste flytta. Fritidsnämnden har fått i uppdrag att påbörja förhandling med den nya arrendatorn om utökat arrende för uppförande av de 36 platserna.

Men i kommunfullmäktige yrkade Henrik Silfverstolpe (L) på återremiss. Även Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Söderslättspartiet var kritiska. Henrik Silfverstolpe tyckte att ärendet är mycket illa berett.

– Den mest allvarliga kritiken är att vi inte har hört Kultur- och Fritidsnämnden i det här. Det är nämligen så att det är de som hanterar det. Kommunallagen är tydlig på det här hur vi bereder ärendet och det vore högst olämpligt att ta upp det här ärendet för beslut i dag, sade han.

Han framförde också att som detaljplanen ser ut nu, finns det möjlighet för camping, men att förutsättningarna för året runt- camping inte var självklara och att det fanns många frågor som inte hade fått svar än.

Mikael Rubin (M), menade att det var Socialdemokraterna som initierade att utreda en året-runt camping under förra mandatperioden och frågade varför de hade ändrat sig.

– Vi har inte ändrat oss, men måste hålla oss till de regler som finns, sade Anna Nordstrandh (S), tidigare ordförande i Fritidsnämnden.

Efter omröstning om ärendet skulle beslutas eller inte, så blev det återremitterat för ny beredning.

Publicerad 27 February 2019 11:03