Trafikflödena till Smygehus ska undersökas.

Trafikflödena till Smygehus ska undersökas. Foto: Stock Adobe

Nu ska besökarna i Smyge räknas

Ett steg i att utveckla turismen

SMYGEHUK.

Trelleborgs kommun kommer att räkna hur många besökare som tar sig till Sveriges sydligaste udde under tre år.

Av
Åsa Meierkord

Mätningen görs med hjälp av ett mätverktyg som finns placerat uppe vid kiosken, nära väg 9. Utrustningen som mäter antalet gående, cyklister och fordon, ska hjälpa kommunen att se trender, flöden och beteenden på platsen. På så sätt blir det lättare och tydligare att se vilka behov som finns.

Avtalet med företaget som tillhandahåller tjänsten är på tre år och syftet är att skapa ett bredare underlag och forma trafikdata till beslutsunderlag för att veta vilka infrastrukturella åtgärder som skall tas framöver. Mätningen är även en del av att utveckla destinationen Smygehuk. Mätverktyget som används är GDPR godkänd, all mätdata genereras i realtid och inga bilder sparas eller skickas.

Publicerad 13 March 2019 00:00