Grandbiografen ska få fler salonger och en tapasrestaurang. Fastighetsägaren Svensk Bio har även lovat att fasaden mot Algatan ska putsas upp.

Grandbiografen ska få fler salonger och en tapasrestaurang. Fastighetsägaren Svensk Bio har även lovat att fasaden mot Algatan ska putsas upp. Foto: Markus Celander

Ja till tapas och fler biosalonger

Politikerna går emot tjänstemännen

TRELLEBORG.

Grandbiografen ska få fler salonger och en tapasrestaurang. Detta efter att en enig samhällsbyggnadsnämnd gått emot den egna förvaltningen och beviljat bygglov åt fastighetsägaren Svenska Bio.

Av
Markus Celander

I stället för dagens två biosalonger kommer Grand att ha fem biosalonger när ombyggnaden är klar. Dessutom ska en 250 kvadratmeter stor tillbyggnad på innergården ge plats åt tapaskedjan Pinchos.

Tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen sa nej till planerna eftersom tillbyggnaden skulle ligga på prickad mark, det vill säga mark som inte är tillåten att bebygga enligt detaljplan. Små avvikelser från detaljplan kan godkännas, men tjänstemännen menade att det här inte var fråga om en liten avvikelse – 140 kvadratmeter av byggnadens 760 kvadratmeter är sedan tidigare byggd på prickad mark, och ytterligare 250 kvadratmeters tillbyggnad skulle innebära att 38 procent av den totala byggnadsarean är på prickad mark.

Men politikerna i nämnden vill annorlunda. Till Trelleborgs Allehanda säger Karin Jönsson (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, att de tror att ombyggnaden kan bli ett lyft jämfört med hur det ser ut i dag.

– Vi känner att vi vill bidra till att utveckla Trelleborg och satsa på något som är positivt för trelleborgarna, säger hon.

Publicerad 14 March 2019 10:39