Cecilia och Claes Stenmark har fått nytt hopp om att deras klimatsmarta pizzeria ska byggas.

Cecilia och Claes Stenmark har fått nytt hopp om att deras klimatsmarta pizzeria ska byggas. Foto: Anja Dahlgren

Nytt hopp för klimatsmart pizzeria

Mark- och miljödomstolen beviljar prövningstillstånd

Av
Markus Celander

SKEGRIE. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt har beviljat prövningstillstånd för Claes och Cecilia Stenmarks klimartsmarta pizzeria.

Överdomstolen menar med andra ord att det finns anledning att granska de avslag på bygglov som paret Stenmark fått från tidigare instanser.

– Överdomstolen vill även granska huruvida mark- och miljödomstolen i Växjö eventuellt begått rättegångsfel då de i sina domskäl inte behandlat ett av våra yrkanden, om att den som överklagat kommunens beslut inte ska anses vara sakägare, säger Claes Stenmark.

Hur känns det nu då?

– Hur kul som helst, men det är inte avgjort än. Men vad vi förstått är det ganska sällan som mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd, och vi är stolta över att ha nått så här långt på egen hand. Vår finansiering är beroende av ett beviljat bygglov och vi har helt enkelt inte de 100 000 till 200 000 kronor det skulle ha kostat att ta in en erfaren juristbyrå.

– Att vi fått prövningstillstånd är ett gott tecken på att vi inte behöver vara rika för att försöka uppfylla våra drömmar. Det har dock tagit väldigt mycket tid i anspråk att sätta sig in i lagstiftningen och skriva överklaganden, säger Claes Stenmark.

Publicerad 14 March 2019 13:09