Många synpunkter på östlig ringväg och infart till hamnen.

Många synpunkter på östlig ringväg och infart till hamnen. Illustration: Trelleborgs kommun

Många har tyckt till om östlig ringväg

Nästan alla 59 synpunkter kritiska

TRELLEBORG. 59 synpukter lämnades in när förslaget till planprogram för östlig ringväg och hamninfart var ute på samråd i somras. Nu har svaren sammanställts i en samrådsredogörelse.

"Mellanköpinge som by kommer bli förstörd. Hälften (5-6 av 13) av husen behöver rivas för denna ringväg. På Östra stranden drabbas fler än så. "

"Kommunen har sent i processen gjort ett avtal med Trafikverket om en ny utredning angående en Västlig hamninfart. Vi anser att allt arbete med den Östliga ringvägen bör avbrytas tills denna utredning är färdig."

"Tanken att bedriva en omfattande logistikverksamhet på öster är fel. Inga av de logistikföretag som jag samtalar med vill vara på öster. De vill vara på väster med närheten till E6, Kastrup mm"

36 av de totalt 59 inkomna synpunkterna kommer från privatpersoner. Övriga synpunkter har lämnats av myndigheter, kommuner, kommunala förvaltningar och nämnder, privata företag och aktörer, politiska partier och föreningar. Samråd hölls också via ett öppet möte i Parken i juni förra året där politikerna fanns tillgängliga för allmänheten och svarade på frågor.

Många av synpunkterna och frågorna i samrådet handlar om att kommunen borde avvakta med att gå vidare med planerna på östlig infart tills den nya utredningen av västlig infart som görs tillsammans med Trafikverket just nu, är klar.

Kommunen har svarat på samtliga frågor i samrådssammanställningen och svaret omkring frågan om utredningen kring västlig infart skrivs bland annat: "Tidplanen för det östliga alternativet står fast och bygger på ett åtagande gentemot EU. Att det västliga alternativet utreds samtidigt är bra. Det klargör också problematiken, och de utmaningar man står inför om man fortsätter att leda hamntrafiken genom det som i framtiden är tänkt att vara det centrala Trelleborg – mitt för centralstationen."

Samrådet beräknas godkännas beräknas under våren. Efter det kan kommunen gå vidare och ta fram detaljplaner. I april beräknas den nya utredningen av västlig infart vara klar.

Publicerad 17 March 2019 00:00