Den lokala livsmedelsproduktionen bör i högre grad än idag konsumeras inom den egna kommunen, enligt en nyligen genomförd studie i Trelleborgs kommun.

Den lokala livsmedelsproduktionen bör i högre grad än idag konsumeras inom den egna kommunen, enligt en nyligen genomförd studie i Trelleborgs kommun. Foto: Adobe Stock

Trelleborg ska bli bättre på självförsörjning

Exporterar idag det mesta av maten – och importerar i stället

TRELLEBORG.

I stället för att exportera livsmedel, och samtidigt importera livsmedel, bör kommunerna sträva efter större självförsörjning – av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl. Det är huvudbudskapet i en studie som Trelleborgs kommun genomförde i höstas.

Av
Markus Celander

Studien pekar på möjligheter för Trelleborgs kommun att bidra till ett mer cirkulärt samhälle, det vill säga ett samhälle med ökad självförsörjning, ökad lokal konsumtion av lokalt producerade livsmedel, minskad sårbarhet och importberoende, samt minskad klimatpåverkan.

Nu ligger denna studie till grund för en handlingsplan som ska tas fram av kommuner, näringsliv och universitet från olika delar av Sverige.

Största delen av de livsmedel som produceras i Trelleborg bearbetas och konsumeras utanför kommunen. Samtidigt importerar Trelleborgs kommun livsmedel.

Trelleborgsstudien, genomförd av konsultföretaget Sweco, visade även att matsvinnet är stort i Trelleborgs kommun, cirka 38 kilo per person och år. Den konstaterar också att det finns en mycket stor potential att återföra överbliven mat i form av produkter i stället för avfall i livsmedelskedjans alla steg – produktion, bearbetning, livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll.

Ett minskat matsvinn innebär minskade kostnader för avfallshantering, ökat värde i livsmedelskedjan och minskad miljö- och klimatpåverkan. Om matavfallet reduceras med 50 procent skulle ett värde av 11 miljoner kronor tillföras eller behållas i livsmedelskedjan inom kommunen.

Publicerad 17 March 2019 00:00