Alstad skola är en av de landsbygdsskolor som föreslås läggas ned.

Alstad skola är en av de landsbygdsskolor som föreslås läggas ned. Foto: Niclas Ingvarsson

Förslag om att lägga ned landsbygdsskolor rör upp känslor: "Oacceptabelt"

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Lägg ned grundskolorna Östra skolan, Alstad skola, Klagstorps skola och på sikt även Kattebäckskolan. Den senare ska i stället bli enbart förskola. Det föreslår en extern konsult som på uppdrag av bildningsförvaltningen utrett hur förskolan och skolan kan organiseras bättre.

Enligt utredaren bör kommunen satsa på större skolor i Trelleborgs tätort eftersom grundskolorna där i stort sett är fulla, och invånarantalet växer och förväntas fortsätta växa

Bildningsnämndens ordförande, Lars Mikkelä (M), påpekar för TA att det rör sig om just förslag och att inga beslut är fattade.

– Det är ju förslag här som säkert kan röra upp känslor. Men vi i bildningsnämnden har inte tagit ställning över huvud taget. Det här är också frågor som berör flera delar av kommunen och därför har vi nu lämnat över utredningarna till kommunstyrelsen för hantering tillsammans med berörda nämnder, säger han.

Oppositionspartierna, S, L, C, MP och SÖS motsätter sig enligt TA nedläggningen av landsbygdsskolorna. Liberalernas Ylva Ekstrand, ledamot i bildningsnämnden, finner förslaget ”oacceptabelt”.

– Jag kan aldrig ställa mig bakom att man lägger ner skolor på landet, som Alstad och Klagstorp. Landsbygden måste leva. Det kanske inte är ekonomiskt lönsamt att ha en skola i Klagstorp eller Alstad. Men vi har människor som bor och lever där och då måste de ha en skola även om den kostar lite mer.

Söderslättspartiet, SÖS, ställer sig frågandes till hur utredningen hanterats. Deras representant i bildningsnämnden, Tom Magnusson, beskriver det som synnerligen olyckligt att utredningen överlämnades till kommunstyrelsen och därigenom blev offentlig.

– Det borde ha framgått att konsultens konklusioner ännu är på utredningsstadiet och att de hårda och radikala rekommendationer som presenteras i den ofullständiga rapporten borde ha stannat inom förvaltningen i form av arbetsmaterial och i bästa fall legat till grund för ett åtgärdsprogram.

Att offentliggöra en utredning som denna utan en konsekvens- och åtgärdsanalys på plats riskerar skapa oro och förvirring hos lärare, elever och föräldrar, menar han.

– En onödig oro helt baserad på ett arbetsmaterial som långt ifrån är analyserat eller genomarbetat.

Publicerad 20 March 2019 11:53