På väg in i Trelleborg, västra infarten.

På väg in i Trelleborg, västra infarten. Foto: Markus Celander

"En västlig infart handlar om vilka konsekvenser man är beredd att acceptera"

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Inom kort lämnar konsultfirman Spacescape i Stockholm över sin utredning om konsekvenserna av att kombinera befintlig västlig infart med den planerade kuststaden.

Lokaltidningen Trelleborg har varit i kontakt med kommunens egen konsult i frågan, Carl-Johan Engström, som betonar att Spacescapes utredning inte bedömer vilket infartsalternativ som är bäst – att bygga ett östligt, eller att bevara och utveckla det västliga.

– Deras uppgift har varit att utreda hur man på bästa sätt kan kombinera hamntrafiken västerifrån med kuststaden.

Utredningen beställdes av kommunen och Trafikverket då Trafikverket menade att det västliga alternativet inte utretts tillräckligt. Det finns dock sedan tidigare en rad förslag på hur den västliga infarten kan lösas, påpekar Carl-Johan Engström.

– Det bästa vore en tunnel under alltsammans, men det anses orealistiskt. Denna utredning fokuserar i stället på lösningar på backen, vilket självklart får större konsekvenser. Men jag varken kan eller vill föregripa utredningen.

Är kombinationen västlig infart och kuststad möjlig?

– Den har alltid varit tekniskt möjlig, det här handlar om vilka konsekvenser man är beredd att acceptera.

Publicerad 29 March 2019 14:29