Återvinningscentralen på Stora Hammar kommer att fortsätta ha öppet tillsvidare.

Återvinningscentralen på Stora Hammar kommer att fortsätta ha öppet tillsvidare. Foto: Pressbild Sysav

Efter protesterna mot stängning:Lilla Hammars återvinningscentralfortsätter ha öppet

Protester lönade sig

VELLINGE.

Stora protester från både invånare och politiker ledde till att Sysav tänkte om när det gäller Lilla Hammars återvinningscentral – det blir ingen stängning. Rolf Erichs (C), är en av de oppositionspolitiker som är starkt kritisk till hur frågan har hanterats.

Nyheten om att Lilla Hammars återvinningscentral endast skulle ta emot trädgårdsavfall från och med den 15 april ledde till stora protester. Bland annat startade kommuninvånare namninsamlingar.

Protesterna ledde till att Sysavs vd, Peter Engström, Martin von Gertten (M), tekniska nämndens ordförande i Vellinge och Vellinge kommuns kommunstyrelseordförande, Carina Wutzler (M), träffades för att diskutera möjliga lösningar och de kom fram till att anläggningen kunde hållas öppen i alla fall.

Enligt Sysav så har olika tänkbara åtgärder tidigare undersökts men då kom man fram till att de inte var tillräckliga. Vid mötet kom nya infallsvinklar som båda parter tycker är värda att pröva i praktiken som till exempel olika former av ljuddämpning av själva containern.

– Hur kan Sysav först stå och säga att stängningen är något mellan länsstyrelsen och Sysav och något som kommunen inte kan påverka och sedan säga att man ska hitta lösningar tillsammans med kommunen? Det är tekniska nämnden som är ansvarig inom kommunen för denna fråga. Vi har ännu inte behandlat frågan utan är nu två gånger överkörda av ordföranden Martin von Gertten. Vi har inte fått de underlag som man baserat sina beslut på och man har vägrat att kalla in till ett extra sammanträde i Tekniska nämnden. Detta är i mina ögon en arrogant, odemokratisk och maktfullkomlig hantering av frågan, säger Rolf Erichs (C), ledamot i tekniska nämnden.

Åtgärder som diskuterades var bland andra ljuddämpande åtgärder när containrarna lastas och lossas, att inte packa eller flytta containrar under helgerna och att hänvisa småföretagare direkt till Bunkeflo och Trelleborgs återvinningscentraler för att minska belastningen. Planen är dock fortfarande att hitta andra möjliga placeringar, tillfälliga eller permanenta.

– På nästa möte i tekniska nämnden kommer vi därför att kräva att vi diskuterar hur vi ska göra för att få ner bullernivån. Vi kommer också kräva att tjänstemännen tar fram ett bra alternativ till förläggning av en ny återvinningscentral. Ett viktigt skäl för detta är att nuvarande läge precis vid havet skulle kunna användas så mycket bättre. Den processen ska inte behöva ta mer än högst tre år. Vi kräver också att få full insyn i hur beslutsfattandet gick till, säger Rolf Erichs.

Sysav kommer först och främst att göra en ny skrivelse till länsstyrelsen med förslag på olika alternativ som kommer att testas för att hålla bullernivåerna nere.

De nya öppettiderna blir måndag-torsdag 11-18 och fredag – söndag 9-15.

FOTNOT. I förra veckans tidning rapporterade vi om att återvinningscentralen ska stänga. Artikeln hann dessvärre gå i tryck innan Sysavs ändrade sig och meddelade att det inte blir någon stängning.

Publicerad 07 April 2019 00:00