Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande, vill se över rutinerna för hur medborgarförslagen hanteras.

Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande, vill se över rutinerna för hur medborgarförslagen hanteras. Foto: John Nordh/arkiv

Nya rutiner för medborgarförslagen väntas

"Det tar får lång tid som det är nu"

TRELLEBORG. Medborgarförslag som inkommit till e-tjänsten för medborgardialog blir ärenden för kommunfullmäktige om de får stöd av minst 50 medborgare. Hittills har sex medborgarförslag uppnått tillräckligt stöd och två av dessa har besvarats.

Men sedan tidigare finns det 17 medborgarförslag som ännu inte har beretts färdigt.

Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande, tycker att det tar för lång tid innan medborgarförslagen blir behandlade.

– Vissa av förslaget har fått vänta i tre till fyra år, så tycker inte jag att det ska vara. Det tar får lång tid som det är nu. Mer rimligt är två till tre månader innan de ska upp till diskussion, här måste vi se över rutinerna, säger han.

Många av förslagen är på remiss hos berörda nämnder. Bland förslagen finns bland andra handikappanpassad strandpromenad från Dalabadet till Gislövs småbåtshamn, ta bort ljussignalen vid övergångsstället vid simhallen, inglasat bad i Anderslöv och gör Algatan bilfri.

Publicerad 14 April 2019 00:00