"När elevtalen ökar kan inte resurserna bli mindre." Det skriver Miljöpartiet bland annat i sitt debattinlägg. Foto: Mostphotos.com

INSÄNT: "Ett kvartal med högerblockets svältbudget till skolan får räcka"

DEBATT. Över ett kvartal med högerblockets budget får räcka. Nu kräver Miljöpartiet mer resurser till Bildningsförvaltningen.

Nyligen träffades bildningsnämnden för att ta del av delårsrapport ett. Siffrorna visar på ett underskott på 16 miljoner. Men än värre än så beskrivs det i underlaget att bildningsförvaltningen riskerar att misslyckas med sitt uppdrag.

I rapporten står: ”Det finns en övergripande risk att bildningsnämnden ej kan leva upp till de lagstadgade kraven och utökade lagkraven vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola.”

Att högerblockets budget inte skulle räcka var uppenbart från början. När elevtalen ökar kan inte resurserna bli mindre. Även om bildningsnämnden lyckas spara några kronor här och där kommer resurserna inte räcka för att bedriva den verksamhet som barn och anställda förtjänar. De ekonomiska förutsättningarna skapar stor oro bland skolledare och personal. De tvingas slå knut på sig själva för att bedriva en verksamhet utifrån en för liten budgetram. Detta kommer såklart drabba barnen i slutändan.

Miljöpartiet är det parti som satsade mest i sin budget för 2019, 24.5 miljoner mer än högerstyret. Vi har också understrukit i flera debatter i fullmäktige att politikerna har all möjlighet att tillskjuta mer resurser till bildningsförvaltningen, om viljan finns. Mer resurser måste tillskjutas bildningsförvaltningen, och det nu.

Emil Samnegård, gruppledare (MP)

Carl Hall Karlström, ersättare i Bildningsnämnden (MP)

Publicerad 15 April 2019 16:12