Trelleborgs kommun satsar tre miljoner kronor extra på Klagstorps skola (bilden) och Alstad skola.

Trelleborgs kommun satsar tre miljoner kronor extra på Klagstorps skola (bilden) och Alstad skola. Foto: Niclas Ingvarsson

Extramiljoner satsas på skola och psykisk hälsa bland unga

Kommunen skjuter till 15 miljoner kronor från beräknat överskott

TRELLEBORG.

Kommunledningen räknar med överskott i år och skjuter därför till 12,5 miljoner kronor extra till bildningsnämnden och 2,5 miljoner till arbetsmarknadsnämnden.

Av
Markus Celander

För några veckor sedan väckte det upprörda känslor hos många när det i en extern konsultrapport föreslogs att byskolorna i Alstad och Klagstorp skulle läggas ned.

Det politiska styret meddelade dock att de båda skolorna ska bevaras, och i den tilläggsbudget som nu presenterats efter första kvartalet öronmärks tre miljoner kronor för detta ändamål. Arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga får en miljon kronor. Båda dessa satsningar är ramförstärkningar som följer med till nästa budgetår.

Bildningsnämnden får ytterligare 8,5 miljoner kronor i ramförstärkning, pengar som nämnden får ansvaret att fördela.

Arbetsmarknadsnämnden får 2,5 miljoner kronor till Komvux och yrkeshögskolan för att behålla, utveckla och nyskapa utbildningar som är anpassade till det lokala näringslivets behov.

Kommunen räknar med ett överskott på 77 miljoner kronor i år och det är härifrån dessa sammanlagt 15 miljoner kronor till bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden tas.

I ett pressmeddelande påpekar kommunens ekonomichef Bo Carlbark att det här rör sig om årets första uppföljning och att det därför finns en viss osäkerhet.

– Fokus kommer att läggas på att följa upp budgeten mer kontinuerligt. Därför kommer vi att lägga in ett nytt tillfälle för uppföljning den 30 juni 2019, utöver beslutad delårsrapport två, säger han.

Publicerad 17 April 2019 10:42