Fasaden ut mot norr och havet.

Fasaden ut mot norr och havet. Illustration: New Line arkitekter

Badkulturen i fokus när kallbadhuset byggs

Kallbadhuset i Skanör kan stå klart 2020

SKANÖR.

I augusti 2013 tog kommunstyrelsen beslutet att Nicholas Hörlin och Daniel Krook skulle få uppdraget att ro ett kallbadhus i hamn. Sedan dess har en del vatten runnit under broarna. Nu ansöker duon om bygglov och räknar med att ha ett färdigt kallbadhus sommaren 2020.

Det har tagit tid att få detaljplanen på plats och under tiden som planarbetet med kallbadhuset pågick byggde Nicholas Hörlin och Daniel Krook Badhytten.

– Tillsammans med våra engagerade investerare med stort hjärta för platsen kunde vi genomföra Badhytten på väldigt kort tid, säger Nicholas Hörlin.

Nu står Badhytten på plats och projektet med kallbadhuset kan gå vidare. Ritningarna är färdiga och kallbadhuset får en klassisk, avskalad karaktär till en början.

– Badkulturen står i fokus. Det blir också ett kafé, där vi hoppas att få rättigheter. Man ska kunna sitta fyra, fem meter från havet och ta allt från en juice till ett glas vin. Om det skulle vara så att det kan bli aktuellt att bygga till i senare skede med en spa-del, så finns det möjlighet för det, säger Nicholas Hörlin.

Kallbadhuset kommer att ligga öster om Stens brygga.

Kallbadhuset kommer att ligga öster om Stens brygga. Illustration: New Line arkitekter

Intresset för ett kallbadhus i Skanör är stort och har efterfrågats länge och för att ta till vara på allas engagemang och intresset för kallbadhuset kommer de att tillsammans med några riktiga eldsjälar dra igång en förening, Kallbadhusets vänner.

– Vi har tillfrågat ett par året runt-badare om de vill vara med och dra i gång föreningen och det ville de. Tanken är att föreningen ska utforma program och aktiviteter på som passar just kallbadhuset här, det lokala engagemanget är jätteviktigt, säger Nicholas Hörlin.

Just därför har Nicholas Hörlin och Daniel Krook valt att starta en hemsida där man kan bli medlem i Skanör Falsterbo Kallbadhus och även följa projektet och både se ritningar och byggprocessen.

Kallbadhuset kommer att placeras på land, i anslutning till Stens brygga.

– Det är ett extremt utsatt läge och därför kommer vi att placera byggnaden högre. Bryggorna kommer också att vara högre och trapporna i stål för att klara högvatten och stormar och berättar Nicholas Hörlin.

Efter lång tid av väntan tycker Nicholas Hörlin att det känns väldigt roligt att få komma gång med projektet.

– Både jag och Daniel är uppvuxna här och har sett hur Skanör har utvecklats de senaste åren. Vi vill ju tillsammans med våra andra delägare utveckla Skanör och Falsterbo till en attraktiv året runt destination. Det känns roligt att få vara en del av den utvecklingen.

Alla verksamheter i hamnen har godkänt detaljplanen så Nicholas Hörlinoch Daniel Krook räknar med att det inte finns några hinder att få bygglovet godkänt.

– Om allt går som planerat börjar vi bygga i oktober.

Publicerad 21 April 2019 00:00