Trelleborgs kommun beslutade redan 2013 att bli en fossilbränslefri kommun till 2020. Projektet har utgjort ett viktigt verktyg för att nå dit.

Trelleborgs kommun beslutade redan 2013 att bli en fossilbränslefri kommun till 2020. Projektet har utgjort ett viktigt verktyg för att nå dit. Foto: Susanne Nilsson

Trelleborgs kommun blir allt klimatvänligare

Halverade sina klimatutsläpp på tre år

TRELLEBORG.

Trelleborgs kommun och dess bolag mer än halverade sina klimatutsläpp på tre år, mellan 2015 och 2018. Det visar slutrapporten för projektet ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne” som nu publicerats.

Av
Markus Celander

På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut stora mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt med fastighetsägare.

De kommuner som deltagit utöver Trelleborg är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla. Projektledare har varit länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne och det är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som finansierat projektet.

När kommunerna startade projektet 2015 var det gemensamma målet att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefria drivmedel. Det gemensamma målet är uppnått, och flera av kommunerna har överträffat det.

Trelleborgs kommun minskade utsläppen av växthusgaser med 51 procent. När det gäller elanvändningen är kommunen redan i mål med 100 procent fossilbränslefri el och avseende uppvärmning har Trelleborg gått från 75 procent till 98 procent fossilbränslefri uppvärmning genom att byta ut oljepannor och naturgas mot andra alternativ.

Dessutom har kommunen och bolagen gått från 7 procent fossilbränslefritt drivmedel till 24 procent under projekttiden.

– Framför allt används nu fossilbränslefri HVO i stället för diesel i kommunens fordon. Genom införande av samordnad fordonshantering som just nu pågår finns mycket goda chanser att fortsatta på den inslagna vägen mot målet, berättar projektledare Anitha Ljung, Avdelningen för hållbar utveckling.

Däremot har Trelleborgs kommun en bit kvar vad gäller tjänsteresorna. Dessa visar en ökad andel av fossila resor med 7 procentenheter under projekttiden. Även flygresorna i tjänsten ökar.

– Här satsar kommunen på att öka andelen resefria möten genom förbättrad teknik i mötesrummen och med information och utbildning till de anställda så att de i allt större utsträckning ska välja webbinarier och digitala möten när så är möjligt, säger Anitha Ljung.

Publicerad 23 April 2019 11:54