Bild: Google Maps

Kommunen tecknar markanvisningsavtal vid 108an

Planer på flerbostadshus med 60 bostadsrätter

TRELLEBORG.

Trelleborgs kommun har anvisat drygt 4 600 kvadratmeter mark i norra Trelleborg till företaget Fastighets AB 3Hus som planerar att bygga cirka 60 lägenheter på platsen.

Av
Markus Celander

Området ligger intill Havrejordsvägen i söder och riksväg 108 i väster. Där planerar Fastighets AB 3Hus att bygga ett flerbostadshus med cirka 60 bostadsrätter. Huset kommer att variera i höjd mellan två och fem våningar.

– Detta är första etappen i ett större område längs med väg 108 som vi nu markanvisat. Området är en del av detaljplanen Västervång nordost som syftar till att binda samman bebyggelsen i de norra delarna av Trelleborgs tätort, säger Jonas Lundström, exploateringsingenjör i Trelleborgs kommun.

Även på marken öster om planeras för bostäder:

Bestämmelserna för fastigheten säger att den ska innehålla bostäder samt centrumverksamhet. Centrumverksamheter kan till exempel innebära en butikslokal, en frisörsalong eller en restaurang.

– Vi har stor framtidstro när det gäller Trelleborg och vi ser detta som startskottet för vår etablering på orten, säger i ett pressmeddelande Joakim Lindahl, Fastighets AB 3Hus.

Bild: 3Hus

Köpekontrakt kommer att skrivas när detaljplanen antagits och fastighetsbildningen är klar. Detaljplanen väntas bli antagen under hösten 2019.

Inom kort planerar Trelleborgs kommun att gå ut med en markanvisningstävling för radhus på fastigheten direkt öster om området där 3Hus nu fått markanvisning.

FAKTA. Ett markanvisningsavtal ger byggherren rätt att under en viss tid och under vissa villkor ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.

Publicerad 28 April 2019 09:00