Erik Lundström (KD).

Erik Lundström (KD). Foto:Åsa Meierkord/arkiv

Kommunen höjer tonen mot Trafikverket

Ändrar inte på planerna om östlig infart efter utredning

TRELLEBORG.

Trafikverket stödjer den konsultrapport som har dragit slutsatsen att en västlig infart är fullt möjlig att kombinera med en framtida sjöstad. Nu har kommunen skrivit till myndigheten att Trelleborg inte kan acceptera den lösningen. Men exakt hur den östliga infarten kommer att se ut i slutändan är långt ifrån klart.

Konsultföretaget Spacescape gjorde en utredning av västlig infart finansierad gemensamt av Trelleborgs kommun och Trafikverket. I konsultfirmans förslag byggs Travemündeallén ihop med väg 9 till en nästan 60 meter bred boulevard med lastbilstrafik i mitten och lokalgator på sidorna.

Trafikverket konstaterar att utredningen visar att det är möjligt att kombinera god stadsutveckling och nya stadsdelar i hamnområdet med en västlig hamninfartmyndigheten och har meddelat att de inte kommer att lägga en krona på Trelleborgs kommuns planerade bygge av en ringväg med östlig infart.

Nu har Mikael Rubin (M), Erik Lundström (KD), Lennart Höckert (S) och Helmuth Petersén (SD) skrivit under ett brev till Trafikverket där man gör klart att kommunens åsikt i frågan är att en västlig infart skapar en barriär mellan Sjöstaden och centrum vilket leder till att den det planerade området inte blir lika attraktivt. Politikerna meddelar också att arbetet med den östliga infarten fortsätter som tidigare.

– Vi måste ha en ringväg i Trelleborg, så är det bara. Det handlar om det ska gå lastbilar på ringvägen eller inte. Vi kan inte utesluta en västlig infart för lastbilar, säger Erik Lundström (KD).

Publicerad 16 May 2019 08:53