Trelleborgs kommun återgår till tidigare regler för skolskjuts.

Trelleborgs kommun återgår till tidigare regler för skolskjuts. Foto: Niclas Ingvarsson

Trots domslut – systrar får fortsätta åka skolbuss tillsammans

Lars Mikkelä (M): ”Vi räknar med att återgå till tidigare regler innan höstterminen”

TRELLEBORG.

Familjens äldre dotter har skolskjuts sedan flera år, men när föräldrarna hösten 2017 ansökte om skolskjuts till samma skola för deras yngre dotter fick de avslag från Trelleborgs kommun. Förvaltningsrätten rev upp kommunens beslut, men nu ger kammarrätten kommunen rätt. "Men det spelar ingen roll, för vår del är detta överspelat", säger Lars Mikkelä (M), ordförande i bildningsnämnden.

Av
Markus Celander

Kammarrättens dom till trots lär föräldrarna inte behöva oroa sig för att deras yngsta dotter förlorar sin skolskjuts, menar Lars Mikkelä.

– Det här är en historia från förra mandatperioden och det är överspelat nu. På nästa möte i bildningsnämnden den 12 juni räknar vi med att få igenom ett beslut om att återgå till tidigare regler för skolskjuts. Det är ett vallöfte från Moderaterna.

Anledningen till kommunens avslag 2017 är att det rör sig om skolskjuts till en skola som familjen själva valt, och här hade reglerna ändrats – när familjens äldre dotter fick sin skolskjuts beviljad gjorde Trelleborgs kommun ingen skillnad på om det rörde sig om skolskjuts till självvald skola eller placeringsskola. Regeländringarna i mars 2016 innebär att kommunen fortfarande ger skolskjuts till självvald skola, men endast om det inte blir dyrare för kommunen än vad det kostar till den skola där kommunen placerat eleven.

Enligt kommunen innebär skolskjuts till den självvalda skolan i detta fall en ”ekonomisk svårighet” för kommunen. Föräldrarna överklagade beslutet till förvaltningsrätten med motiveringen att skolskjutsen till placeringsskolan kostar 69 507 kronor per år, medan den kostar 70 812 kronor till den självvalda skolan – den ”ekonomiska svårighet” som kommunen hänvisar till är således en merkostnad på 1 305 kronor per år.

Föräldrarna framhöll även att döttrarna börjar och slutar samtidigt på skolan och att det i detta fall därför är orimligt att ett av barnen beviljas skolskjuts men inte det andra.

För Lokaltidningen Trelleborg påpekar pappan i familjen att det ej heller finns några praktiska orsaker till att den yngsta dottern inte skulle kunna åka med i skolbussen.

– Det är ju inte så att det råder platsbrist på bussen. Varje gång jag tittat in har typ hälften av sätena varit tomma.

Förvaltningsrätten gav föräldrarna rätt utifrån likställighetsprincipen, det vill säga att kommunmedlemmar i samma situation inte får behandlas olika, och upphävde kommunens beslut. Kommunen beviljade då även lillasyster skolskjuts till självvalda skolan i augusti 2018, men överklagade samtidigt till kammarrätten.

Nu ger kammarrätten Trelleborgs kommun rätt med motiveringen att kommunens beslut i frågan tagits vid olika situationer – Trelleborgs kommun har i detta fall haft ”olika regler i skolskjutsreglementet att förhålla sig till när beslut om skolskjuts fattats för systrarna”. Kammarrätten avslutar domen med att det faktum att den yngsta dottern i augusti 2018 beviljades skolskjuts till självvald skola ”saknar betydelse i målet”.

Enligt Lars Mikkelä så saknas nu sannolikt även kammarrättens dom ”betydelse i målet”.

Fotnot. Regeländringen 2016 påverkar inte beslut om skolskjuts som tagits tidigare.

Publicerad 03 June 2019 09:39