Elever, vars vårdnadshavare har ansökt om skolskjuts med skolbuss och som bor där en skolbuss passerar, kan därför åka med denna till och med fredagen den 30 augusti även om man ännu inte fått något beslut.

Elever, vars vårdnadshavare har ansökt om skolskjuts med skolbuss och som bor där en skolbuss passerar, kan därför åka med denna till och med fredagen den 30 augusti även om man ännu inte fått något beslut. Foto: mostphotos.com

Beslut dröjer om skolskjuts

Alla som ansökt får därför åka skolbuss fram till den 30 augusti

TRELLEBORG.

På grund av många skolskjutsansökningar, nytt system och nya administrativa rutiner har handläggningen av skolskjutsansökningarna tagit längre tid än beräknat. Detta innebär att alla vårdnadshavare inte kommer att hinna få ett beslut inför skolstarten.

Av
Åsa Meierkord

Besluten dröjer för de vårdnadshavare som han ansökt om skolskjuts läsåret 2019/2020 och alla kommer inte hinna få ett besked innan skolstarten.

Elever, vars vårdnadshavare har ansökt om skolskjuts med skolbuss och som bor där en skolbuss passerar, kan därför åka med denna till och med fredagen den 30 augusti även om man ännu inte fått något beslut.

– Vi beklagar naturligtvis förseningen, men vi arbetar intensivt för att hinna få klart alla skolskjutsärenden så snart som möjligt. Vi har bland annat förstärkt vår personalstyrka med extra resurser, säger Mats Sandberg, enhetschef för fysisk miljö och transporter, i en kommentar på kommunens hemsida.

Vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts med skoltaxi för sina barn, men som ännu inte fått något beslut, måste ordna transport till och från skolan på egen hand till dess att beslut fattats. När besluten fattats kommer vårdnadshavarna att kontaktas direkt.

Vårdnadshavarna uppmanas också att följa informationen på kommunens hemsida.

Publicerad 20 August 2019 15:56