Nu kan ideella föreningar ansöka om bidrag från Landsbygdsmiljonen.

Nu kan ideella föreningar ansöka om bidrag från Landsbygdsmiljonen. Foto: Trelleborgs kommun

Dags för höstens ansökningar till Landsbygdsmiljonen

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Nu kan ideella föreningar och andra sammanslutningar som jobbar aktivt för en levande landsbygd åter söka bidrag till detta från Trelleborgs kommun.

Det rör sig om Landsbygdsmiljonen, ett bidrag som kommunen delar ut två gånger om året sedan 2015. Syftet är att främja en levande landsbygd.

Bidraget är uppdelat i två delar – ett investeringsstöd och ett verksamhetsstöd.

Investeringsstödet är för exempelvis investeringar i lokaler för tillgänglighetsskapande åtgärder, hållbarhetsåtgärder, underhåll eller andra åtgärder för framförallt ungas fritid. Maxbeloppet är 75 000 kronor.

Verksamhetsstödet är till för utvecklande av sysselsättning i föreningsliv eller andra sammanslutningar. Det är främst en hjälp vid igångsättning av nya idéer eller projekt. Maxbeloppet här är 50 000 kronor.

Totalt är det 750 000 kronor som fördelas varje år.

Bidrag kan sökas via Trelleborgs kommuns hemsida till och med söndagen den 20 oktober. Företag eller enskilda personer kan inte söka detta bidrag.

Publicerad 21 August 2019 10:01