Pågatågsstopp i Börringe kan ge ringar på vattnet.

Pågatågsstopp i Börringe kan ge ringar på vattnet. Foto: Adobe Stock

Framtida tågstopp i Börringe kan ge fördelar för Anderslöv

BÖRRINGE/ANDERSLÖV.

Kommunstyrelsen i Svedala har utrett förutsättningarna för en framtida tågerrong i Börringe, och ställer sig positiv till sakfrågan. Nu finns det också ett förslag att etablera en matarbuss mellan Anderslöv och den nya tågstationen.

Av
Emma Brännman

Förslaget att utreda ett framtida tågstopp i Börringe kommer från en kommuninvånare i Svedala. Förslagsställaren vill se en tågperrong i Börringe med matarbuss mellan Sturup, Börringe och Anderslöv före 2022. Vidare föreslogs att en snabbutredning skulle ske i samarbete med Trelleborgs, Skurup och Ystad kommuner samt Malmö stad.

Kommunstyrelsen i Svedala ställer sig positiv till att långsiktigt arbeta vidare för att så snart som möjligt förbättra kollektivtrafikförbindelserna till Börringe och till Sturup. Kommunen kommer dock inte att snabbutreda frågan.

I stället ger kommunstyrelsen strategiska planeringsenheten i uppdrag att bevaka ärendet och lämna en statusrapport av utvecklingen kring Ystadbanan på kommunstyrelsens möte i januari 2020.

Ett framtida tågstopp vid Börringe station har även föreslagits i Regionala kollektivtrafikmyndighetens tågstrategiska underlag för 2020–2050, enligt Svedala kommuns översiktsplan.

Publicerad 06 September 2019 00:00