I bilden är etapp 1A av Övre färgad och ses i fågelperspektiv från söder.

I bilden är etapp 1A av Övre färgad och ses i fågelperspektiv från söder. Illustration: Trelleborgs kommun

Klart: Byggherrar för Övre och Stadsparkskvarteren

"Varje kvarter ska bestå av flera mindre fastigheter"

TRELLEBORG.

Kommunen har valt ut sex samarbetsparters till första etappen i projektet. De företag som tillsammans med kommunen kommer att jobba vidare med projektet är: 3Hus, Veidekke, Hyresbostäder i Malmö, Omniplan, Midroc och TrelleborgsHem.

Trelleborgs kommun har avslutat markanvisningstävlingen för första etappen i projektet Övre och Stadsparkskvarteren.

– Övre är ett attraktivt projekt med sitt centrala läge och intresset från exploatörer har varit stort. Vi har haft många fina förslag att välja mellan. Jag ser fram emot nästa steg där vi kan börja se förändringen i den fysiska miljön, säger Mårten Olsson, Trelleborgs kommuns mark- och exploateringschef i ett pressmeddelande.

Övre och Stadsparkskvarteren ska bygga vidare på den brokighet och variationsrikedom som finns i Trelleborg idag, men där brokigheten ryms inom en tydlig stadsstruktur. En bärande tanke för strukturen i Övre och Stadsparkskvarteren är småskaligheten eller en mänsklig skala.

– En utgångspunkt har varit att varje kvarter ska bestå av flera mindre fastigheter som ska utvecklas och utformas av olika exploatörer och arkitekter. I gengäld blir den arkitektoniska friheten större inom dessa ramar, säger Lena Borglund, Trelleborgs kommuns stadsarkitekt.

Trelleborgs kommun har arbetat fram en detaljplan för området som varit ute på granskning under sommaren och beräknas antas under hösten av samhällsbyggnadsnämnden. Det finns tydliga ramar när det gäller stadsstrukturen och grundläggande stadskvaliteter, men utformning, som färgsättning och materialval, har inte reglerats i detalj utan blir upp till byggherrarna att föreslå.

Publicerad 06 September 2019 11:20