McDonaldshuset kommer att rivas för att ge plats åt ett eventellt nytt kommunhus.

McDonaldshuset kommer att rivas för att ge plats åt ett eventellt nytt kommunhus. Foto: Markus Celander

"Det nya kommunhuset kommer absolut att synas"

Samarbete med fastighetsbolag inlett

TRELLEBORG.

Fastighetsbolaget Hemsö och Trelleborgs kommun har tecknat en avsiktsförklaring om att både utveckla och bygga nya fastigheter som kan samla merparten av kommunens förvaltning i närheten av befintligt rådhus. Socialdemokraterna motsätter sig dock avsiktsförklaringen.

Hemsö förvärvade tidigare i år tre fastigheter i kvarteret Herkules i Trelleborgs stadskärna. På fastigheterna finns befintlig bebyggelse samt en större byggrätt och nu har parterna skrivit under en avsiktsförklaring som innebär att skapa 300 - 500 arbetsplatser samt en fullmäktigesal och konferensrum för kommunens centrala förvaltningsadministration.

Arbetet innebär både om- och nybyggnation i det aktuella kvarteret, Hamngatan-CB-Friisgatan.

– McDonaldsbyggnaden kommer att rivas och sedan utgår vi i från gällande detaljplan. Vi vår bygga 16 våningar högt, men det är inte säkert att vi gör det, säger Robert Cardell, projektutvecklare på Hemsö.

Ett nytt kommunhus är en viktig byggnad som kommer att bli känd både bland Trelleborgare och besökare. Skisserna på en ny fastighet görs i dialog med stadsarkitekten.

– Byggnaden ska passa Trelleborg och det nya kommunhuset kommer absolut att synas, säger Robert Cardell.

Arbetsmiljön i rådhuset har dargits i flera år med arbetsmiljöproblem och sedan tidigare är det klart att kommunen vill hyra de översta våningarna i det gamla Åhlénshuset för cirka 200 av kommunens tjänstemän. Nu dras det hela ett steg längre.

– Vi vill samla kommunenens förvaltningar, nu sitter många utspridda i staden. Det här arbetet började redan förra mandatperioden, problemen har funnits sedan 2011, saker får inte ta så lång tid, säger Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande.

Parternas intention är att teckna hyresavtal om totalt cirka 13 000 kvadratmeter med kommunen som långsiktig hyresgäst och avtalstiden gäller till och med den 31 december 2021.

– Under den här tiden har Hemsö ensamrätt på att skissa på en fastighet som passar oss, men vi betalar ingenting, säger Mikael Rubin.

Planeringen sker dock i nära samarbete med kommunen.

– Vi ritar ju inte på något som inte passar verksamheten som ska bedrivas och vi börjar inte bygga förrän vi har en hyresgäst, säger Robert Cardell.

Avsiktsförklaringen har skrivits under av Kristdemokraterna och Moderaterna och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna fick erbjudandet att också skriva under, men avstod.

– På grund av tre skäl, väldigt kort förklarat. Det finns ingen beräkning för hyreskostnader och om dessa blir högre än i dag eller varifrån det skulle tas medel för att täcka de ökade kostnaderna. Det är bra at Hemsö är en stabil ägare som jobbar långsiktigt, men att lägga alla ägg i samma korg, sätter oss i en beroendesituation. Det tredje skälet är att det finns vissa kommunala förvaltningar, som till exempel socialförvaltningen, där det behövs en viss avskildhet för att garantera trygghet och integritet för sina besökare likväl som för personalen. Bra om det går att lösa vid en flytt, men jag tror att det blir både dyrt och svårt jämfört med hur man har det idag, säger Lennart Höckert (S), oppositionsråd.

Publicerad 07 September 2019 00:00