Nu byggs elnätet ut i Trelleborg. Det är det hittills största projektet som gjorts enligt enhetschef Micael Bergqvist. Obs, bilden är tagen vid ett annat sammanhang.

Nu byggs elnätet ut i Trelleborg. Det är det hittills största projektet som gjorts enligt enhetschef Micael Bergqvist. Obs, bilden är tagen vid ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Nu ska elnätet byggas ut: "Det enskilt största projektet som gjorts"

Nytt kabelnät ska ge ström åt hamnen, nya bostäder och industrier

TRELLEBORG. Den nuvarande elkapaciteten räcker inte för framtiden. Därför genomförs en enorm satsning i Trelleborg, den största i kommunens historia.

Av
Andreas Holm

– Det är ett av det enskilt största projektet som gjorts i Trelleborgs elnät och lär vara den största i många år framöver, säger Micael Bergqvist, enhetschef energiavdelningen i Trelleborgs kommun.

I framtiden ska Trelleborg kunna inhysa 50 000 invånare, en utbyggd hamn och fler industrier. Det krävs kraftigare elnät för att klara av de ökade behoven. Nyligen fick Trelleborg tummen upp av Energimarknadsinspektionen att börja gräva ner den nya ledningen, som ska kunna försörja hamnområdet och ett växande Trelleborg i framtiden.

Hela projektet kostar drygt en kvarts miljon kronor och beräknas vara helt klart 2021.

– Utbyggnaden görs enligt hamnens önskemål, för en planerad sjöstad och politikernas mål om fler invånare, bostäder och företag. Nu lägger vi en ring runt hela staden, från Kapphög i norr och österut längs den framtida ringleden vidare mot hamnen, förklarar Micael Bergqvist.

Kommunen står inför en effektökning om cirka 70 procent när hamnen flyttas, byggs ut och önskar mer landel till färjorna

– Vi lägger kablar med en spänning om 130 kilovolt, samma som Eon matar in, för att sedan i våra stationer transformera ner det till 400 volt som går ut till kunderna, säger Micael Bergvuist.

Arbetet är redan i gång. En första etapp är i stort sett färdig mellan östra industriområdet och hamnen, ut till en ny fördelningsstation, som inom kort ska testas och besiktigas.

All kabel läggs i marken och kommer under arbetets gång leda till begränsad framkomlighet och ökad trängsel på vägarna när ledningen från bland annat norra delarna ska dras västerut till en ny station.

Under tiden arbetet pågår kommer en tillfällig lösning ges hamnen.

– Vi har gjort ett avtal där vi levererar fyra megawatt från centrala Trelleborg ut till hamnen så att de redan nu har tillgång till landel. Det kan lägga till två färjor samtidigt utan problem med elförsörjning. Vi har rätt att bryta den om det blir en kall vinterdag och vi behöver elen för annat behov, fram tills att den riktiga kabeln och leveransen om tio megawatt är klar, säger Micael Bergqvist.

Publicerad 04 December 2018 00:00