25 procent fler graviditeter slutar illa i Skåne jämfört med Stockholm.

25 procent fler graviditeter slutar illa i Skåne jämfört med Stockholm. Foto. Mostphotos.com

Större risk för dödfödda barn i Skåne

"Finns tydliga skillnader"

SKÅNE. Skillnaderna i landet när det gäller risken för att ett foster dör i magen är stora. Detta märks inte minst i Skåne där risken är 25 procent högre än i huvudstaden.

Av
Emil Pettersson

Sanna Hjalmarsson

I en utredning gällande risken för dödföddhet som nyligen gjorts av Socialstyrelsen, har man kollat på skillnaderna mellan Stockholm och resten av landets landsting och regioner. Det visade sig att i Skåne är risken för att ett barn är dödfött, större än vad den är i Stockholm.

– Man ser tydligt att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan olika regioner, där Stockholm sticker ut i positiv bemärkelse. Man ser till exempel att risken för dödföddhet i exempelvis Region Skåne är 25 procent högre än i Stockholm, säger Karin Källén, professor i klinisk epidemiologi vid Lunds universitet och utredare på Socialstyrelsen.

Varför det är färre barn som dör i magen i Stockholm än i majoriteten av de andra landstingen vet man inte, men en bidragande faktor kan enligt Källén vara att man statistiskt gör fler ingripanden i Stockholm.

Sverige som länge varit bland de bästa i världen på att förebygga dödfödsel, har nu halkat efter och ligger inte längre i toppen.

– De åtgärder som vi nu föreslår är för att landstingen ska bli bättre på att upptäcka riskgraviditeter och tillväxthämmade foster.

Riskgrupper som behöver identifieras är bland annat äldre kvinnor, förstföderskor, personer med högt BMI och rökare, men även kvinnor som tidigare haft missfall eller burit dödfödda barn.

I dagsläget föds det i snitt fyra döda barn per tusen födda barn i Sverige varje år. En siffra som är alldeles för hög, enligt Karin Källén.

– Ett rimligt mål i Sverige skulle vara 3,3 dödfödda per tusen födda barn. Det är dock viktigt att betona att det trots allt är mycket ovanligt att barn dör i magen.

Publicerad 09 January 2019 00:00