Smittan har påträffats på en gård i södra Sverige.

Smittan har påträffats på en gård i södra Sverige. Foto. Adobe Stock.

Smittsam fårsjukdom påträffad i Sydsverige – djurägare uppmanas vara observanta

Orsakar hälta och svår smärta

SYDSVERIGE. Den smittsamma och svårbehandlade fårsjukdomen digital dermatit har för första gången drabbat en svensk djurbesättning. Sjukdomen orsakar avlossning av klövkapseln, vilket leder till svår smärta och hälta.

Det är på en gård i södra Sverige som flera djur insjuknat i digital dermatit. Sjukdomen är vanlig i Storbritannien, men ovanlig i Sverige. Det är i nuläget oklart hur den kommit in i den svenska djurbesättningen. Liknande bakterier orsakar också digital dermatit hos nötdjur, en sjukdom som däremot är mycket vanlig i Sverige.

Då sjukdomen är mycket svår att behandla och sanera bort uppmanas djurägare att vara observanta.

– Fårägare ska vara observanta på hälta i besättningen och ta kontakt med SVA eller Gård&Djurhälsan om man känner sig osäker. Vi har inga indikationer på att fler besättningar skulle vara drabbade, men det är viktigt att ha koll så att vi tidigt får reda på eventuellt nya fall, säger Ylva Persson, bitr. statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt i ett pressmeddelande.

Fakta

Smittsam digital dermatit (CODD) beskrevs första gången i Storbritannien 1997 och nu är sjukdomen spridd över hela landet, samt även till Irland. Alla får med CODD är inte halta men det är ett vanligt symtom som kan kvarstå efter att skadorna läkt. Skadorna syns ofta bara på en klövhalva på ett ben.

Fakta: SVA

Publicerad 10 May 2019 00:00