Region Skåne satsar digitalt och erbjuder digitala mottagningar på åtta vårdcentraler efter midsommar. Faller projektet väl ut ska samtliga offentliga vårdcentraler införa den digitala vårdtjänsten.

Region Skåne satsar digitalt och erbjuder digitala mottagningar på åtta vårdcentraler efter midsommar. Faller projektet väl ut ska samtliga offentliga vårdcentraler införa den digitala vårdtjänsten. Foto: Mostphotos

Träffa läkaren över nätet efter midsommar

"En fördel för de som har en stressad vardag"

SKÅNE.

En rad privata vårdaktörer erbjuder redan digitala vårdbesök. Veckan efter midsommar kommer offentliga vårdcentraler inom Region Skåne göra samma sak.

Av
Andreas Holm

– Äntligen är Region Skåne med i matchen när det gäller digitala vårdtjänster. Detta blir ett viktigt verktyg som vi tror kommer öka inte minst tillgängligheten för skåningarna i vården, säger Birte Sandberg (C), ordförande primärvårdsnämnden.

Under en tid kommer ett pilotprojekt genomföras i regionen. I nästa vecka börjar åtta vårdcentraler (se faktaruta) i bland annat Malmö, Lund och Kristianstad att erbjuda digitala mottagningar. Satsningen riktas främst till listade patienter med lättare besvär som inte kräver fysiska besök, som exempelvis allergi, vissa typer av hudbesvär, infektioner, magbesvär och akuta recept.

– Det är en fördel för de som har en stressad vardag och inte vill ringa vårdcentralen och prata om sina symtom öppet på tåget eller bussen på väg till jobbet, säger Birte Sandberg.

På sikt ska satsningen omfatta samtliga offentliga vårdcentraler. Samtidigt kommer även patienter på drop in-mottagningar svara på frågor digitalt innan sina besök.

– På så sätt kommer vårdpersonalen få mer tid åt att ägna sig åt patienten och slippa ställa alla dessa grundfrågor, som patienten digitalt redan fyllt i skriftligt. Det gör processen mer flexibel. Det är rätt grundliga frågor och kan ge personalen en bra förkunskap om patienten innan besöket.

I ett första skede kommer den digitala mottagningen vara sommaröppen mellan klockan 8-12 på vardagar och klockan 10-15 på helger. Men patienten ska kunna börja sitt besök när som helst på dygnet, svar ges när tjänsten är öppen

– Faller projektet väl ut kommer tiderna utökas och mer personal anställas. Vi har stora förhoppningar men går ut försiktigt, säger Birte Sandberg.

Beslutet välkomnas av oppositionen, som redan 2017 satsade 200 miljoner kronor för att utveckla e-hälsan inom den skånska primärvården.

– Det är ett arbete som pågått länge och som nu får ett genomslag. Jag tror det kommer förbättra primärvården, både för patienten men även personalen. Det vi sett att flera privata aktörer infört kommer även regionen nu erbjuda. Däremot hade vi gärna sett att patienterna på drop in-mottagningarna kunde erbjudas svara på frågor innan de ringer sin vårdcentral. Det förenklar och förbättrar arbetet, säger Mattias Olsson (S), 2:e vice ordförande i primärvårdsnämnden, som tror att den digitala vården på sikt blir en självklarhet i skånsk vård.

Region Skåne inför även inom kort ett verktyg för taligenkänning som ska förbättra processen med journalskrivande och spara tid för personalen.

Fakta

Så här fungerar den digitala mottagningen

1. Patienten loggar in med BankID och beskriver sina besvär genom att besvara ett antal frågor, bilder kan bifogas.

2. Patienten får ett skriftligt svar från sjuksköterska och vid behov av läkare som är specialist i allmänmedicin. Patienten får notis via sms eller mail, när svar finns.

3. Patienten och vårdgivaren har möjlighet till fortsatt dialog via text till dess ärendet är löst och avslutat.

Så går drop-in besöket till för patienten med hjälp av process och vägledningsstödet

1. Patienten kommer på drop-in mottagningen.

2. I receptionen får patienten information om att börja sitt besök genom att svara på frågor på en surfplatta eller sin egna smarta telefon. Frågorna tar ca 6–8 minuter att besvara.

3. Patienten får en uppskattad väntetid och kan sedan följa den på en skärm i väntrummet.

4. Patienten träffar sjuksköterska och vid behov läkare.

Vårdcentraler i projektet:

Malmö Kvälls- och helgmottagning

Kärråkra Eslöv

Dalby

Södertull Lund

Ramlösa

Råå

Östermalm Kristianstad

Sösdala

Sjöbo

Involverade vårdcentraler kan enligt Birte Sandberg (C) ändras beroende på bland annat personaltäthet eller andra rådande omständigheter.

Källa: Region Skåne

Publicerad 18 June 2019 00:00