Kränkningarna i sociala medier har ökat bland barn och unga, menar skolkuratorn.

Kränkningarna i sociala medier har ökat bland barn och unga, menar skolkuratorn. Genrebild: Adobe Stock

Skolkuratorn: "Kränkningarna i sociala medier har exploderat"

Ser en ökande trend

SÅ KRÄNKS DITT BARN I SOCIALA MEDIER.

Konflikter och kränkningar mellan barn och unga ökar och börjar allt oftare i sociala medier – något som också har påverkat skolkuratorers roll och arbetsbelastning. "Den här typen av elakheter har tyvärr blivit en del av vardagen", säger skolkuratorn Sandra Björk Buske.

De konflikter som tidigare startade på skolgården har flyttat till sociala medier och kränkningarna har sjunkit ned i åldrarna. Det anser Sandra Björk Buske som arbetat som skolkurator inom Elevhälsan i Höganäs kommun under de senaste fyra åren.

– Det rör sig om kränkningar, elakheter, tävlingar, mätningar och uteslutning. Att vara populär på nätet är lika viktigt för unga idag som att vara tillhörig en grupp i det verkliga livet, säger hon.

I sitt arbete träffar hon elever som går i grundskolan, F-9, och hon anser att den hårda stämningen online har krupit ner i åldrarna, till fjärde-sjätte klass.

– På något sätt är det lättare att vara elak när man inte tvingas stå personen öga mot öga. Och tyvärr får jag säga att kränkningar har blivit en del av vardagen.

Få elever kommer till henne med bara problematiken om att de varit med om något i sociala medier. Barnen kan likagärna söka kontakt med en vuxen på skolan för att det finns en konflikt elever emellan och kommer då i kontakt med skolkuratorn. Och oftast framkommer det att konflikten helt eller delvis äger rum i sociala medier.

Nätkränkningar bland yngre barn är inte så vanligt enligt skolkuratorn Helena Paulsson som jobbar på Husensjöskolan (F-5) i Helsingborg. Men det är viktigt med förebyggande arbete, anser hon.

Nätkränkningar bland yngre barn är inte så vanligt enligt skolkuratorn Helena Paulsson som jobbar på Husensjöskolan (F-5) i Helsingborg. Men det är viktigt med förebyggande arbete, anser hon. Foto: Ida Asplund Ådahl

– Ofta får man prata med flera individer och nysta i det. Men det är komplicerat kring sociala medier ibland och för oss kuratorer handlar det mycket om att medla, försöka vara med och lösa och inte helt sällan kontakta vårdnadshavare, säger Sandra Björk Buske.

Helena Paulsson är skolkurator på Husensjöskolan (F-5) i Helsingborg. I de elevåldrarna anser hon att nätkränkningar inte är så vanliga för att yngre barn inte i lika stor utsträckning använder sociala medier.

– Däremot arbetar vi kontinuerligt och förebyggande när det gäller kränkningar och mobbing – i det arbetet kommer ofta sociala medier upp. Man får inte glömma att nätet är en bra källa till gemenskap och information för barnen. Men det är viktigt att vuxna är närvarande. Barn i åttaårsåldern använder Youtube till exempel och det är bra att försöka vara intresserad i vad barnen gör. Sedan är det viktigt att inte skuldbelägga om något händer, säger hon.

"Vuxna måste komma i kapp med kunskap och försöka vara med i vad som händer barn emellan online. Vuxenvärlden – skola och föräldrar – måste hjälpas åt".

Skolkuratorers arbetssituation har förändrats över tiden i och med sociala medier. Enligt en rapport framkommer det att arbetsbördan har ökat i och med sociala medier. I undersökningen gjord av Novus på uppdrag för Akademikerförbundet SSR uppgav sex av tio kuratorer att arbetsbördan blivit värre, en av fem lägger mellan två och åtta timmar i veckan på att stötta elever som blivit utsatta för nätkränkningar.

Rapporten har några år på nacken (2016). Men Sandra Björk Buske anser att bilden kring arbetssituationen kan stämma.

– Sociala medier har blivit en del av värdegrundsarbetet och det här med nätkränkningar kommer att ta ännu mer och större fokus. Det har exploderat och blir större.

Hon menar att man inom skolan försöker att ta sin roll, men att vuxenvärlden överlag måste finnas där.

– Vuxna måste komma i kapp med kunskap och försöka vara med i vad som händer barn emellan online. Vuxenvärlden – skola och föräldrar – måste hjälpas åt. Inte bara skolan kan lösa de har situationerna, säger Sandra Björk Buske och fortsätter;

– Sociala medier är i mångt och mycket en positiv sak där unga bland annat kan socialisera med likasinnade och lära sig om olika saker. Genom dem kan vi också uppmärksamma om det finns individer som mår dåligt. Men det är en djungel av kontakter och kommunikation och när vi via nätet får reda på att någon mår dåligt måste vi kunna erbjuda hjälp direkt.

Publicerad 17 July 2019 00:00