Kulturstråket är att av de stråk som pekas ut i stadsmiljöprogrammet.

Kulturstråket är att av de stråk som pekas ut i stadsmiljöprogrammet. Illustration: Trelleborgs kommun

Med fokus på stadens utseende

Nu får trelleborgarna tycka till om stadsmiljöprogrammet

TRELLEBORG.

Förslag på Trelleborgsblå parkbänkar, belysning som ger ökad trygghet och skapar effekt, tydliga stråk, bland annat ett tydligt kulturstråk från brandstationen till Trelleborgen. Nu finns Trelleborgs första stadsmiljöprogram ute på remiss.

Kommunen har för första gången tagit fram ett stadsmiljöprogram för Trelleborg stad. Det betyder att det numera finns ett samlat dokument som beskriver hur stadsmiljön i centrum ser ut i dag samt hur visionerna för hur Trelleborgs centrala delar ska se ut i framtiden.

Programmet ska ge inspiration till att skapa en spännande och trygg stad för alla och öka medvetenheten om Trelleborgs alla kvaliteter.

– Det är framför allt i stadskärnan som stadsmiljöprogrammet i sin första version riktar sig till. Tanken är att det ska kännas välkomnande och mysigt att strosa i centrum och att besökare lockas att stanna längre inom det område vi har valt att kalla för Red Carpet, berättar Lena Borglund, stadsarkitekt.

Red Carpet-området ligger mellan Corfitz Beck-Friisgatan, Algatan, Centralstationen och Stadsparken.

– Trelleborgs stad har också många nya utbyggnadsområden som väntar. Därför är det viktigt att det finns ett program att luta sig mot, säger Lena Borglund.

I programmet föreslås också en förstärkning av olika stråk. Algatan och dess sträckning i öst och väst kan t ex utvecklas ännu tydligare till shoppinggata och Corfitz Beck-Friisgatan till restauranggata. Det finns också förslag på ett längre kultur- och arkitektur stråk mellan Trelleborgen och brandstationen.

För att märka ut kulturstråket och göra det lättillgängligt finns det idéer om att skylta på ett enhetligt vis. Ett enhetligt skyltprogram, orienteringskartor med mera som kan visa var man befinner sig i och vad mer som finns att upptäcka.

Andra sätt att märka ut stråken kan vara med möblering och belysning.

Även när det gäller färgval ska det finnas riktlinjer.

– Vi har tagit fram ett förslag på en trelleborgsblå färg och den föreslås vara återkommande i staden tillsammans med accentfärger, man kan säga att man färgsätter på olika nivåer och platser i staden säger Lena Borglund.

Från och med den 13 december 2019 till 28 februari 2020 är det ute på remiss och under denna period finns det möjlighet för alla trelleborgare att lämna synpunkter.

Publicerad 29 December 2019 00:00