Kommunfullmäktige klubbade nyligen utförsäljning av minst 30 och högt 50 procent av Trelleborgshems totala fastighetsbestånd under 2020.

Kommunfullmäktige klubbade nyligen utförsäljning av minst 30 och högt 50 procent av Trelleborgshems totala fastighetsbestånd under 2020. Foto: John Nord

Utförsäljningstakten för Trelleborgshem klubbad

Minst 30 procent ska säljas under 2020

TRELLEBORG.

Trots stora protester från både hyresgäster och oppositionspartier klubbade kommunfullmäktige genom utförsäljningen av minst 30 och högt 50 procent av Trelleborgshems totala fastighetsbestånd under 2020.

Enligt det beslut som fullmäktige fattade strax inan jul ska Trelleborgshem, i samråd med moderbolaget i kommunens bolagskoncern Rådhus AB, avyttra minst 30 procent och högst 50 procent av bolagets fastighetsbestånd senast till utgången av år 2020.

Trelleborgshem planerar stora byggprojekt de närmsta åren, bland annat på Övre och i Alstad. Tanken är att genom försäljning av delar av fastighetsbestånden ska bolaget kunna klara egenfinansiering av det framtida investeringsbehovet.

När förslaget presenterades under hösten möttes det av kritik bland annat från Hyresgästföreningen som lämnade över en namninsamling till kommunalråd Mikael Rubin (M) med 848 underskrifter i protest mot försäljningen av halva Trelleborgshems lägenhetsbestånd. Styrelsen för Trelleborgshem ställde sig också kritiska till så snabb utförsäljning. Även oppositionspartierna Socialdemokraterna, Söderslättpartiet och Miljöpartiet var kritiska och efter en omröstning i kommunfullmäktige skickades ärendet på återremiss efter fullmäktigemötet i oktober.

I december var ärendet uppe igen och nu röstades förslaget genom.

–Vi Socialdemokrater är för en stark allmännytta. Vi vill behålla och utveckla den, men inte avveckla den. Så vi yrkar för en fortsatt stark allmännytta i Trelleborg baserat på förnuft som också har bäring i en övertygelse om att vi gör det rätta för medborgarna i Trelleborg, sade Lennart Höckert (S), oppositionsråd i sitt anförande.

Även Emil Samnegård (MP), yrkade för avslag.

– Att Trelleborgs fullmäktige går in och tar detta beslut över huvudet på Trelleborgshems styrelse är inte bara ideologi utan idioti, sade han.

Men Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna röstade genom förslaget.

Trelleborgshem fick även i uppdrag att under nuvarande mandatperiod fördubbla nybyggnadstakten och påbörja 450 byggstarter fram till utgången av 2022.

Publicerad 30 December 2019 00:00