Småföretagare och dess anställda står för 32 procent av de kommunala skatteintäkterna i Trelleborgs kommun.

Småföretagare och dess anställda står för 32 procent av de kommunala skatteintäkterna i Trelleborgs kommun. Foto: Adobe Stock

Insänt: Småföretagen bidrar med 508 miljoner till Trelleborgs kommun

INSÄNT. Visste du att småföretagare står för den största andelen skatteintäkter i Trelleborgs kommun och därmed spelar en viktig roll när det gäller att bygga den generella välfärden i vår kommun?

Rapporten ”Välfärdsskaparna” som Företagarnas riksorganisation lanserade tidigare i våras, visar att småföretagare och dess anställda står för 32 procent av de kommunala skatteintäkterna i Trelleborgs kommun. I reella siffror innebär det att 508 miljoner kronor som kommunen har till sitt förfogande för att bygga framtidens Trelleborg.

En företagares vardag är ofta utmanande och god kontakt med lokala tjänstemän krävs. Det är därför viktigt att myndighetsutövningen är företagsanpassad. Kommunen bör konkretisera mål för att kunna vässa den kommunala servicen gentemot företag.

Det är av yttersta vikt att nya regler anpassas efter de små företagen, inte tvärtom. På samma tema är det viktigt att småföretagare känner sig trygga i den kommunikation de har med tjänstemän i kommunen. En företagare möter ofta diverse byråkratiska utmaningar i sin vardag. En väg in är enligt oss rätt väg att vandra. Konkret innebär det en lotsfunktion där samordning kring enskilda företagsärenden som kräver kontakt med flera olika myndigheter erbjuds.

Det absolut största tillväxthindret som företagare i såväl Trelleborg som Sverige möter är dock kompetensbrist. Det visar årets Småföretagsbarometer som presenterades i början av juni. Det är helt enkelt för svårt att hitta rätt kompetens när företagare väl vågar ta steget till att anställa. Att anställa sin första medarbetare är ett stort steg och när en företagare söker hjälp via kommunala och statliga aktörer är risken stor att de inte får en behovsanpassad lösning. Vi vill se att både kommunala och statliga initiativ jobbar lokalt och behovsbaserat, det behövs en tydlig samordning där företagarens behov ställs i centrum. Att få rätt person med rätt kompetens är avgörande för att kunna växa och det skapar nya jobb och lönsamma företag.

Ovanstående är bara ett axplock av de frågor som Företagarna arbetar med dels på nationell nivå, och här i Trelleborg. Vi är Sveriges största företagarförening och företräder ungefär 60 000 medlemmar. Men vi är också Sveriges närmsta företagarförening med 250 lokalföreningar i landet, Trelleborg och Anderslöv inkluderat. Ett gott företagsklimat är nämligen inte något som enbart gynnar företagarna i kommunen, utan även Trelleborg i stort.

Vi ser fram emot att även fortsättningsvis verka för att företagare i Trelleborgs kommun ska ha möjlighet att uppnå sin fulla potential.

Frans Hellstrand, ordförande Företagarna Trelleborg

Markus Lindroth, ordförande Företagarna i Anderslöv

Publicerad 25 June 2019 00:00