Söderslättspartiets tunnelförslag.

Söderslättspartiets tunnelförslag. Bild: Söderslättspartiet

"Hamninfart från väst – a no brainer"

INSÄNT. Svenska språket kryddas ofta med uttryck som ”a no brainer”. Man hittar översättningen ”Lätt som en plätt”. Men det är inte så att det varit lätt för Trelleborg att komma i mål med sin hamninfart. Däremot är vi nära vägs ände i frågan och det är faktiskt lätt – ”a no brainer” att komma till en slutsats.

Trafikverket säger fortsatt nej till östlig hamninfart med ringväg. Detta är på goda grunder. Hamntrafiken är ett riksintresse och då är en längre väg klart negativ av många skäl, inte minst på grund av målet ett fossilfritt Sverige. Men även efterom det kommer att ge ökad tung trafik på redan olycksdrabbade väg 108.

Allt fler medborgare i Trelleborg inser att östlig hamninfart blir en omöjlig lösning för kommunen, men det politiska styret fortsätter envist med ett kommunfullmäktigebeslut att det ändå skall byggas. Men det kräver att det till stor del finansieras lokalt – ett åtagande en kommun av Trelleborgs storlek inte klarar av. Det är lätt – ”a no brainer” – att komma till slutsatsen att man inte skall använda kommunens finansiella resurser till hamninfart. De skall gå till skola, vård och omsorg, näringslivsutveckling, kultur och fritid med mera.

Bild: Söderslättspartiet

Hur gör andra kommuner? Det byggs för fullt i Göteborg på E4 där vägbanan sänks och man planerar för husbyggnad på taket ovan vägen. Man bygger även tunnel under Göta älv. Projekten har finansiering från trängselskatt. Det finns broar i Sundsvall och Motala, som har vägavgift. Rostock har en tunnellösning för trafiken vid hamnen med avgift. Hamninfart från väst i Trelleborg har möjligheten att finansieras med vägavgift.

Vägavgift skulle i Trelleborgs fall bli synnerligen enkel att administrera. Det behövs inget stopp vid en bom eller nummerskyltavläsning med fakturering, som vid Öresundsbron. Alla fordon som skall åka med färja skall ju lösa en biljett och i denna kan då vägavgiften läggas in. På detta sätt finansierar hamntrafiken själv den väg som den nyttjar.

Bild: Söderslättspartiet

Nu kanske man tycker att då skulle det gå att finansiera östlig hamninfart med ringväg på samma sätt. Men detta är inte möjligt eftersom Sverige har nationellt fria vägar. De undantag som gjorts är vid speciella konstruktioner typ broar eller tunnlar och trängselavgifter i Stockholm och Göteborg.

En lösning med en enkel och rättvis finansiering med vägavgift borde tas upp med statens myndigheter i stället för att spendera stora konsultarvoden på en lösning som saknar finansiering och dessutom saknar möjlighet att förverkligas.

Västlig hamninfart med nedsänkt vägbana och överbyggnad finansierad med avgift skulle bli till fördel för alla parter. Trafikverkets synpunkter kan beaktas. Kommunen får en lösning som bara har fördelar. Hamntrafiken kommer varken att synas eller höras. Det är lätt – ”a no brainer” – att välja väg.

Söderslättspartiet

Anders Ahvander, ordförande

Christian Ottergren, sakkunnig

Publicerad 18 November 2019 15:33