Christian Ottergren, SÖS, har efterfrågat en ny utredning om västlig infart under lång tid.

Christian Ottergren, SÖS, har efterfrågat en ny utredning om västlig infart under lång tid. Foto:Åsa Meierkord/arkiv

Trafikverket utreder en västlig infart

"Det här går till historien som Trelleborgs mest utdragna beslut"

TRELLEBORG.

Trafikverket och länsstyrelsen har hela tiden ställt sig kritiska till kommunens planer på att bygga en östlig infart till hamnen. Men samtliga politiska partier, förutom Söderslättspartiet och Miljöpartiet, har röstat ja till att gå vidare med planerna. Nu måste kanske den politiska majoriteten tänka om.

"Situationen är väldigt underlig. Länsstyrelsen säger nej och Trafikverket säger nej. Trelleborgs kommun kan inte själva bestämma att bygga om en Europaväg. Det här är ett icke-beslut som vi ser det", så sade Christian Ottergren, Söderslättspartiet, efter omröstningen av ringvägens dragning till den östliga infarten i november 2017.

Söderslättspartiet och Miljöpartiet var de partier som avstod från att rösta om sträckningen i kommunfullmäktige i november 2017.

Torbjörn Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, var inte oroad över att inte ha med sig Trafikverket och länsstyrelsen i beslutet då.

"Jag har gott hopp om att vi kommer att närma oss varandra. Det här beslutet innebär att vi som kommun kommer vidare i arbetet men vi fortsätter att samtala med både länsstyrelsen och Trafikverket", sade Torbjörn Karlsson i november efter att beslutet var taget.

Sedan dess har kommunen jobbat på med den östliga infarten och har bland annat löst ut husägare och ritat på truck- och logistikcenter.

Men nyligen framkom det i en artikel i Trelleborgs Allehanda att Torbjörn Karlsson har skrivit under ett avtal med Trafikverkets regionala direktör Lennart Andersson om att utreda en fortsatt anslutning till hamnen från väster.

Christian Ottergren, SÖS, är inte förvånad.

– Vi har hela tiden sagt att det behövs bättre utredningar än de som har gjorts. Nu kommer Trafikverket att vara huvudman för utredningen och det är bra att det är proffs som inte färgas av politiska viljor som gör den, säger Christian Ottergren.

Utredningen kommer att kosta 200 000 kronor. Trelleborgs kommun och Trafikverket delar på kostnaderna.

– Vi har haft samtal med Trafikverket hela tiden, vi tycker att vi hade gjort bra utredningar om en västlig infart men Trafikverket hålller inte med. Det måste vi ta på allvar och därför gör vi nu en gemensam utredning till, säger Torbjörn Karlsson (S), kommunalråd.

Men är det inte lite sent?

– Jo, det är sent. Men vi har tagit ett beslut om vad vi tycker är bäst för Trelleborg och Trelleborgarna och jobbat för det. Nu öppnar vi för den här utredningen och hoppas att Trafikverket kan se bredare på sitt uppdrag och verka för utveckling i regionen när de gör den. Vi fortsätter att förbereda för en östlig infart och så får vi se var det landar. Det är ju inte så att vi har börjat gräva än, säger Torbjörn Karlsson.

"Vi hoppas att Trafikverket kan se bredare på sitt uppdrag och verka för utveckling i regionen när de gör utredningen"

I avtalet står det bland annat att "Parterna är överens om att en utvecklad befintlig hamnanslutning både ska erbjuda fortsatt god tillgänglighet och kapacitet för hamnens transporter samt ge förutsättningar för stadsutveckling. På längre sikt kan det eventuellt finnas behov av en ny helhetslösning för att tillgodose hamnens transportbehov. Trafikverket och kommunen ska gemensamt följa hamnens utveckling och transportbehov och samverka om åtgärder och lösningar."

– I utredningen kommer man att utgå ifrån den befintliga infrastrukturen och hur den kan utvecklas och förbättras så att utbyggnaden av stadskärnan ändå kan genomföras, säger Christian Ottergren.

För att kunna utveckla det västra hamnområdet för blandad stadsbebyggelse med en utvecklad och förbättrad hamnanslutning är förslag på åtgärder till exempel: Minska den fysiska barriäreffekten av Travemündeallén, dämpa buller och andra störningar från Travemündeallén med utgångspunkt från gällande riktvärden och göra en översyn av korsningspunkter för förbättrat flöde och ökad trafiksäkerhet.

Utredningen ska vara klar innan årsskiftet och sedan står det i avtalet att båda parter ska gemensamt verka för att realisera det som utredningen har kommit fram till.

– Det här kommer att dras ännu mer i långbänk, det är tråkigt för det försenar utvecklingen. Det här kommer att gå till historien som Trelleborgs mest utdragna beslut, säger Christian Ottergren.

Publicerad 05 June 2018 09:06