Fredrik Körner, Medborgerlig samling, Dennis Andersson, Kommunistiska partiet och Fia Nilsson, Trygghetspartiet, är alla förstanamn på respektive lista till kommunfullmäktigevalet.

Fredrik Körner, Medborgerlig samling, Dennis Andersson, Kommunistiska partiet och Fia Nilsson, Trygghetspartiet, är alla förstanamn på respektive lista till kommunfullmäktigevalet. Foto:Åsa Meierkord

Här är utmanarna i kommunvalet 2018

TRELLEBORG.

Sex partier som inte har haft några mandat i kommunfullmäktige den här mandatperioden satsar på att komma in i valet 2018. Några av dem är helt nya, några är gamla rävar och andra är nygamla. Först ut i Lokaltidningens serie "Vi vill in" är Kommunistiska partiet, Trygghetspartiet och Medborgerlig samling.

Alla tre partier är överens om att målsättningen med att arbeta partipolitiskt i en kommun är att ta mandat i kommunfullmäktige och att det är svårt att göra skillnad om man inte finns i kommunfullmäktige.

– Vi arbetar väldigt mycket utomparlamentariskt. Vi besöker arbetsplatser, hjälper till med namninsamlingar, skickar in insändare och delar ut flygblad och föröker påverka så mycket vi kan. Vi har provat att lägga skuggbudget till exempel och det finns också andra vägar som till exempel lägga fram medborgarförslag, säger Dennis Andersson, Kommunistiska partiet.

– Sitter man inte i kommunfullmäktige så är det svårt att göra sig hörd och sedd. Vi skickar in insändare och bjuder in till debatt, men svaret blir "tack för visat intresse" ungefär, säger Fia Nilsson, Trygghetspartiet.

Kontakten med potentiella väljare, både på torg och möten samt på sociala medier är därför naturligtvis väldigt viktig.

Hur tycker ni att det är att diskutera politik 2018?

– Jag tycker att folk är mer öppna och att de vill diskutera politik. Det som är viktigt är att det också finns en vilja att prata mellan de olika politiska partierna, säger Dennis Andersson.

– Jag upplever att folk inte längre ser olika politiska frågor som traditionellt blåa eller röda. Man plockar det man tycker om i ett parti och jämför sedan med de bitar man inte håller med om, säger Fia Nilsson.

– Jag tycker tvärtom, att den politiska diskussionen är oerhört stigmatiserande. När jag träffar människor så är det så uppenbart att de inte vågar säga vad de tycker av rädsla för att bli just stigmatiserade, säger Fredrik Körner, Medborgerlig samling.

Om ni hade tagit er in i kommunfullmäktige, hur hade er politik märkts?

– Vi hade sett till att ge arbetarnas perspektiv i alla frågor. Utan arbetarna stannar Sverige. Om inte bussen körs, barnen passas eller sopbilen hämtar sopor, så stannar det. Vi hade skurit ner på byråkratin, säger Dennis Andersson.

– Sunt förnuft. Planera för längre tidsperspektiv när det gäller skola och ha realistiska visioner, säger Fia Nilsson.

– Vi hade velat göra genomgripande reformer i tjänstemannaorganisationen och minska antalet tjänstemän radikalt. Politikerna ska inte ha några visioner alls, de ska ägna sig åt kärnverksamheten, skola, vård omsorg och resten ska de inte lägga sig i, säger Fredrik Körner.

När det gäller Ringvägen så är alla tre partier överens, trots de vitt skilda ideologiska övertygelserna.

– Det är helt otroligt att det har lagts så många miljoner på ett projekt som kommunen är helt ensam om att vilja genomföra. Det har blivit en prestigefråga och man är rädd att tappa ansiktet. Det kan bara finnas ett alternativ och det är en västlig infart, sammanfattar Fia Nilsson.

Nästa vecka träffar Lokaltidningen Trelleborg Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Djurens parti.

FAKTA

Enligt många opionsundersökningar är det miljö, invandring/integration, skola samt vård och omsorg som kan bli stora frågor inför valet. Lokaltidningen gjorde ett axplock från partiprogrammen kring några av dessa frågor.

Trygghetspartiet i Trelleborg startades 2016 ur delar från dåvarande SPI.

Fia Nilsson har varit aktiv i partiet sedan 2017.

Axplock från partiprogrammet:

"Vi kräver livsmedel som är fria från GMO, antibiotika och bekämpningsmedelsrester."

"Hijab och andra religiösa kläder ska vara förbjudna på grundskolor och bland anställda på institutioner."

"Skolor har olika förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag. Vi vill därför förstatliga skolan."

"Ett sätt att frigöra verksamheten från felaktiga rutiner kan vara att kommunalisera (alternativt förstatliga) alla regionala sjukhus och förstatliga universitetssjukhusen."

Kommunistiska partiet som tidigare hette KPML(r) har sin grund i den revolutionära delen inom arbetarrörelsen. Dennis Andersson har varit aktiv inom patiet sedan 1992 och i Trelleborg sedan 14 år tillbaka.

Axplock ur partiprogrammet:

"Vi vill avskaffa kapitalismen och i dess ställe upprätta ett arbetarstyrt, socialistiskt samhälle."

"Klimatförstörelsen är klassbunden. Vi kommunister säger nej till alla åtgärder som innebär att klimatkrisens bördor läggs över på arbetare och låginkomsttagare."

"Rättvisa i kommunen – bort med alla privilegier för chefer och politiker gällande löner och pensioner."

"I kampen mot rasism och främlingsfientlighet framhåller Kommunistiska Partiet alla människors lika värde och de gemensamma intressena mellan alla arbetare, oavsett nationalitet och etnicitet".

Medborgerlig samling är ett liberalkonservativt parti som startades år 2014, då under namnet Borgerlig Framtid (BF). Lokalavdelningen i Trelleborg/Söderslätt har funnits sedan 2017 då även Fredrik Körner gick med i partiet.

Axplock ur partiprogrammet:

"Fjärde generationens kärnkraft (Gen IV) har möjlighet att bli både betydligt billigare och säkrare. "

"Alla som idag har PUT med intakta asylskäl och uppbär försörjningsstöd, ska underteckna en acceptansförklaring med avseende på västerländska kärnvärden, svensk lagstiftning och svensk sekulär samhällsstruktur för att eventuellt vidare försörjningsstöd från samhället ska kunna erhållas."

"Medborgerlig samling vill att dagens enhetsskola tas bort till förmån för en gemensam 1-6-skola med differentiering i åk 7-9 mellan två linjer: en reallinje och en klassisk."

"Offentlig verksamhet ska koncentreras till kärnområdena: försvar, rättssystem, polis, sjukvård och skola."

Publicerad 17 August 2018 00:00