Lennart Olsson och Hans Bertil Olsson är oroliga för vad som ska ske med museet i Anderslöv nu när kommunen ska sälja huset det ligger i.

Lennart Olsson och Hans Bertil Olsson är oroliga för vad som ska ske med museet i Anderslöv nu när kommunen ska sälja huset det ligger i. Foto: Markus Celander

Oro för att museum går i graven när lokalerna ska säljas

Kommunalråd Mikael Rubin (M) tonar ned: "Enda skillnaden är ett annat namn som avsändare på hyresavin"

TRELLEBORG.

På Anderslövs museum är man oroliga för museets fortsatta existens efter att styret i Trelleborgs kommun flaggat för att sälja det före detta kommunhuset där museet ligger. "En privat ägare kommer att kräva marknadsmässiga hyror, och det klarar vi inte", säger Lennart Olsson, ordförande i museiföreningen.

Av
Markus Celander

I museet finns mellan 4000 och 6000 prylar och bilder som minner om bygdens historia och verksamheterna som funnits där, som Perlmans hattfabrik, balans- och cykelekvilibristerna Truk och Tunk och Anders Ahlbergs hovslageri.

En försäljning till en privat fastighetsägare innebär marknadsmässiga hyror, menar Lennart Olsson – köparen vill så klart tjäna på affären.

– Idag är vår årskostnad 10 000 kronor. En marknadsmässig årshyra sägs ligga på 160 000 kronor. Vi är en ideell förening och kan inte betala sådana summor. På kommunen säger de att om hyran höjs så mycket så får vi söka bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Men vad är då vitsen med att sälja när kommunen får en utgift på 160 000 som de inte haft tidigare?

Verktyg från Anders Ahlbergs hovslageri.

Verktyg från Anders Ahlbergs hovslageri. Foto: Markus Celander

Museiföreningens vice ordförande Hans Bertil Olsson betonar vikten av museet.

– Att känna sin historia ger en stolthet, man värnar om sin by. Vi har bland annat gett ut en bok om fastigheterna på Östergatan och Västergatan och deras historia. Den är populär, inte minst bland de unga, ofta barnfamiljer, som flyttar hit. De kommer hit till oss och frågar om sina hus historia.

– Vi tar även emot skolklasser från närområdet. Det ingår i deras historieundervisning, säger Lennart Olsson.

Hans Bertil Olsson vid montern om Anderslövs mejeri.

Hans Bertil Olsson vid montern om Anderslövs mejeri. Foto: Markus Celander

Maria Pojjesdotter är verksamhetsledare på Leader Söderslätt.

Maria Pojjesdotter är verksamhetsledare på Leader Söderslätt. Foto: Privat

I det före detta kommunhuset finns även andra verksamheter – räddningstjänst, fritidsgård, PRO, Röda Korset, föreningen Anderslövarna har sitt lager där, två hyreslägenheter samt Leader Söderslätt. Verksamhetsledaren på Leader Söderslätt, Maria Pojjesdotter, tycker att det är tråkigt att kommunen inte vill behålla huset.

– Anderslöv växer och det behövs en kommunal byggnad som denna för verksamheterna. Vi vet ju inte hur en ny privat ägare ser på det. Jag tycker också att kommunen borde kommunicerat en försäljning bättre med oss i huset. De borde fört en dialog med verksamheterna först, men så har inte skett.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) suckar i telefonen när Lokaltidningen Trelleborg ringer upp honom.

– Vem har sagt att verksamheterna ska flytta? Vad vi gör är att minska vårt fastighetsbestånd och spara in på de driftskostnaderna, för att i stället kunna satsa på vår kärnverksamhet, som äldreboenden och förskolor.

Men fritidsgården är väl en viktig kommunal verksamhet?

– Ja, men om den ska ligga kvar i det huset eller inte har inte med försäljningen att göra, utan det är en fråga för kultur- och fritid. Så här: Säg att till exempel museet får en högre hyra, och att kommunen står för den mellanskillnaden. Vad är det för skillnad mot hur det är idag? Idag betalar ju kommunen allt utom de där 10 000 kronorna som Lennart Olsson nämnde.

Mikael Rubin menar att kommunen tjänar på en försäljning, då de förutom X antal miljoner i köpesumma slipper driftskostnaderna.

– Och dessutom blir det lättare för verksamheterna att kommunicera direkt med en privat fastighetsägare jämfört med en kommun.

Har ni varit dåliga på att kommunicera med verksamheterna innan ni gick ut med försäljningen?

– Vi i nya styret är öppna mot media i ett tidigt skede. Det har sina för- och nackdelar. Den enda skillnaden för verksamheterna är ett annat namn som avsändare på hyresavin. Våra instruktioner till ansvariga tjänstepersoner har varit att kontakta alla hyresgäster vilket är gjort.

Det tidigare kommunhuset, vid torget i Anderslöv.

Det tidigare kommunhuset, vid torget i Anderslöv. Foto: Markus Celander

Publicerad 15 February 2019 09:50