Foto: Google Maps

Utredning ska visa om Sjöstaden kan kombineras med befintlig infart

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Trelleborgs kommun vill bygga nya bostadsområden längs vattnet i väster – Västra Sjöstaden. Därför vill de att en östlig infart till hamnen byggs eftersom nuvarande västliga skär rakt igenom och separerar stad från hav. Trafikverket säger nej till östlig infart, men då båda har ansvaret för infrastrukturen i området är de åtminstone överens om att ge konsultföretaget Spacescape i uppdrag att utreda om det är realistiskt att bygga Västra Sjöstaden och samtidigt förbättra hamntrafiken med befintlig västlig infart.

– Det är naturligt att tillmötesgå Trafikverkets önskemål om att titta närmare på dagens angöring av hamnområdet, och hur detta påverkar utbyggnaden av Sjöstaden, säger kommundirektör Fredrik Geijer i ett pressmeddelande.

Resultatet av utredningen presenteras i april.

Publicerad 17 February 2019 07:00