Aktuella området.

Aktuella området. Foto: Google Maps

Oenighet om vem som äger fastighet i Beddingestrand

Privatperson överklagar detaljplan och kopplar in polisen

BEDDINGESTRAND.

Fastighetsbolaget har fått klartecken från Trelleborgs kommun att bygga bostäder, förskola och lokalgata på marken. Kruxet är att en kvinna menar att marken sedan 1914 ägs av hennes familj, och inte som det påstås av fastighetsbolaget.

Av
Markus Celander

Kvinnan har överklagat detaljplanen till Mark- och miljödomstolen i Växjö samt kopplat in polisen för att utreda "otillbörlig försäljning" av marken.

Det rör sig om en 7500 kvadratmeter stor markyta söder om Granhyddans camping i Beddingestrand. Där har kommunen klubbat igenom en detaljplan med syftet att bygga bostäder och förskola med lokalgata.

Planområdet utgörs av två fastigheter, varav kvinnan påstår sig äga den ena. I sin överklagan skriver hon att fastigheten köptes av hennes farfar 1914 och hon bifogar även en tomtkarta från Lantmäteriet daterad 1932 där det framgår att hennes familj äger marken.

Kvinnan anser vidare att marken, idag en gröning, ska förbli oförändrad till fördel för friluftslivet.

Även andra grannar till detaljplanområdet har överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Nu har Trelleborgs kommun till den 24 maj på sig att yttra sig till Mark- och miljödomstolen om överklagandena.

Publicerad 07 May 2019 11:55