Ungdomsarbetslösheten sjunker i Trelleborgs kommun, enligt siffror från Arbetsförmedlingen.

Ungdomsarbetslösheten sjunker i Trelleborgs kommun, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. Grafik: Newsworthy

Ungdomsarbetslösheten sjunker i Trelleborgs kommun

Av
Markus Celander

TRELLEBORG. Ungdomsarbetslösheten i Trelleborgs kommun låg i april på 8,8 procent, vilket motsvarar 185 personer i åldern 16–24 år.

Det är den lägsta noteringen sedan maj 2008.

Motsvarande siffror för ett år sedan var 10,2 procent vilket gör en minskning med 1,4 procentenheter.

Värt att notera är att fram till denna mätning i april i år hade ungdomsarbetslösheten minskat under åtta månader i sträck vilket motsvarar 2,2 procentenheter. (Den totala arbetslösheten – personer i åldern 16–64 år – ligger i Trelleborgs kommun på 7,5 procent.)

Sett till hela Skåne är ungdomslösheten 10,4 procent. Högst är den i Östra Göinge kommun med 17,4 procent och lägst i Vellinge kommun med 4,2 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen

Publicerad 15 May 2019 14:42