Söderslättsgymnasiets team som arbetar med poesivandringen tillsammans med en av Trelleborg Citysamverkans medlemmar som ska ha en av de 17 dikterna i sitt skyltfönster i sommar. Från vänster: Eva Chelbat, Katarina Leo (Thira), Magdalena Ivarsson, Maria Glawe och Sten Ivarsson.

Söderslättsgymnasiets team som arbetar med poesivandringen tillsammans med en av Trelleborg Citysamverkans medlemmar som ska ha en av de 17 dikterna i sitt skyltfönster i sommar. Från vänster: Eva Chelbat, Katarina Leo (Thira), Magdalena Ivarsson, Maria Glawe och Sten Ivarsson. Foto: Lotta Wahlqvist

Poesivandra för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling

Dikter av barn och unga visas på olika platser i Trelleborg

TRELLEBORG.

I sommar kan man poesivandra i Trelleborg. ”Ett bra sätt att lära sig om hållbar utveckling och samtidigt få lite motion”, säger Maria Glawe, lärare på Söderslättsgymnasiet och initiativtagare.

Av
Markus Celander

Det rör sig om 17 dikter, skrivna av barn och unga från förskola till gymnasiet, som finns uppsatta på olika platser i stan från och med midsommarhelgen. Temat är hållbar utveckling, berättar Maria Glawe.

– Vi vill lyfta fram FNs 17 globala mål i Agenda 2030. Poesin blir ett sätt för barn och unga att lära sig om hållbar utveckling, samtidigt som poesivandringen ger en möjlighet för alla medborgare att få kännedom om detta.

Maria Glawe framhåller vikten av att barn och unga får känna sig inkluderade och medskapande i att påverka och forma framtiden.

– Det här är ett sätt att visa att vuxenvärlden lyssnar på deras tankar och röster.

Sommarens poesivandring är ett samarbete mellan Söderslättsgymnasiet och Trelleborg Citysamverkan – dikterna kommer bland annat att finnas uppsatta i butikers skyltfönster, och de kommer att finnas på svenska och engelska, och vissa av dem även på ett tredje språk, berättar Maria Glawe.

– På varje plats kommer det även att finnas en informationstavla som visar hur man kan gå poesivandringen. Att dikterna finns på fler språk gör det även till något som kan tilltala turister.

Förutom att lyfta hållbarhetsperspektivet ser Maria Glawe fler fördelar med poesivandringen.

– Det är hälsofrämjande, ett sätt att komma ut och röra på sig – går man hela rundan och stannar och läser samtliga dikter så tar den runt 60 minuter. Det är en kul social grej också att ge sig ut med familj och vänner, eller med hunden – i och med att dikterna sitter i skyltfönstren så är det dessutom inte styrt av öppettider.

I samband med poesivandringen kommer det att finnas en utomhusutställning på Stortorget i sommar där det förutom dikter med hållbarhetstema kommer att finnas hyllningsdikter till Kim Wall – även utställningen I Kim Walls fotspår kommer att finnas på Stortorget under sommaren.

Agenda 2030 är FNs globala målsättning att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

Publicerad 18 June 2019 11:55