"Sveriges sydligaste stad återfår sin vattenkontakt och landet får en ny inbjudande stadsport. Här välkomnas du till Sverige – och här öppnar sig världen!" Illustration: Nyréns arkitektkontor

Det nya Trelleborg ställs ut i sommar

Tre förslag klara för hur stadsdelar i hamnen kan utvecklas

TRELLEBORG.

"Porten i söder", "en struktur för 100 år" och "ta mig till havet". Det är några av ledorden i de förslag för Sjöstadens utformning som tre konsultteam arbetat med under våren. Nu ställs förslagen med visionsbilder med kostnadsberäkningar ut för allmänheten.

Denna artikel är en återpublicering.

Målbilden är helt nya havsnära stadsdelar med 4000 bostäder, tillgänglig kajkant, promenadstråk och parker. I de tre konsultteamens förslag kan man till exempel läsa om Porten i söder – en manifestation av Sveriges sydligaste kustläge. "En exotisk välkomnande semesterkänsla som utmanar bilden av Sverige. Porten mot Europa, där klimatet är milt, havet nära och möjligheterna är manifesterade i ett grönt framtidsklimat".

"Sjöstaden erbjuder Sveriges sydligaste stadsboende på första parkett vid havet. Ett robust och klimatsmart stadsbyggande med urban attraktionskraft och sikte på framtiden", står det bland annat i Nyréns arkitektkontors förslag. Illustration: Nyréns arkitektkontor

Kommunens målsättning är att ta fram en fysisk strukturplan för de nya stadsdelarna, baserad på det bästa ur de inlämnade förslagen. En fysisk strukturplan visar hur området är tänkt att se ut i grova drag, med exempelvis vägar, kommunal service, parker och bostäder.

Förslagen har tagits fram i parallella uppdrag, av de tre konsultteamen EG Arkitekter tillsammans med Ramböll, Nyréns Arkitektkontor samt Sydväst Arkitektur och landskap tillsammans med & Rundquist. Uppdraget var att presentera genomförbara kvalitativa idéer, motiv för föreslagna åtgärder och grova kostnadskalkyler.

Förslagen ligger ute i sin helhet på kommunens hemsida och de ställs även ut på Algatan 5 under ett par tillfällen i sommar.

Tanken är att planen ska vara klar till årsskiftet 2019-2020.

Öppettider för utställning

Tisdag 25 juni klockan 11-14

Onsdag 3 juli klockan 17-19

Onsdag 10 juli klockan 11-14

Onsdag 17 juli klockan 11-14

Onsdag 24 juli klockan 11-14

Publicerad 07 July 2019 00:00