Kommunen vill ta över det formella ansvaret för arbetsmarknadspolitiken.

Kommunen vill ta över det formella ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Foto: John Nordh/Arkiv

Trelleborg vill ta över ansvaret för arbetssökande

Har skrivit brev till regeringen

TRELLEBORG.

I ett brev till regeringen ansöker Trelleborgs kommun om att få ta över det formella ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i Trelleborg – och få ekonomisk kompensation för arbetet.

Av
Åsa Meierkord

Bakgrunden är att Trelleborgs kommun ser att arbetsmarknadspolitiken just nu befinner sig i ett omvälvande skede. De pågående personalnedskärningarna inom Arbetsförmedlingen har redan lett till sämre tillgänglighet i Trelleborg. Samtidigt har Trelleborgs kommun en robust organisation som redan idag arbetar framgångsrikt med arbetssökande trelleborgare.

– Vi gör ett jättebra jobb idag och kan skala upp vår verksamhet och säkra god service till samtliga arbetssökande trelleborgare, men staten behöver kompensera oss ekonomiskt för det, säger Zara Göransson Tosic, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg i ett pressmeddelande.

Till den aktuella situationen kan en konjunkturnedgång och minskade skatteintäkter läggas vilket oroar kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

– Genomförande av arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste säkras, framför allt under åren 2019-2021 innan de privata aktörerna släpps in. Redan nu ser vi en övervältring av kostnader från stat till kommun och risken är stor att dessa kostnader ökar framöver, säger Mikael Rubin.

Lars G Olsson, ordförande för arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg, håller med.

– Kommuner runt om i Sverige meddelar ett stort intresse för att ta ansvar för frågan. Nu är rätt tid att släppa in oss och utvärdera vårt arbete, säger Lars G Olsson, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg.

Publicerad 31 July 2019 09:35