Rolf Almroth har varit med och hjälpt ungdomarna sedan starten 2015.

Rolf Almroth har varit med och hjälpt ungdomarna sedan starten 2015. Foto: Hamed Hazara

Ungdomsförening måste lämna sina lokaler

Bidragen räcker inte till lokalhyran

TRELLEBORG. I lokalerna

i Föreningarnas hus kunde ungdomarna i Bridge Builders träffas för att göra läxor, spela biljard och träna sin svenska. Men nu har lokalerna sagts upp. Pengarna räcker inte till hyran.

Verksamheten började i ABF:s regi sommaren 2015 som ett språkkafé. Fler och fler sökte sig till kaféet som blev till en mötesplats för ensamkommande ungdomar och hösten 2017 bildades Bridge Builders Språkcafé Ungdom – en ideell, opolitisk förening som fortsatte driva verksamheten som en förening.

I två år har föreningen haft möteslokaler i Föreningarnas hus. Där har medlemmarna också tagit hand om verksamheten i Fritidsbanken på eftermiddagar och kvällar. Sedan fick de beskedet att de måste börja betala hyra från februari i år. Den årliga summan de får från organisationen Aktiv ungdom och bidraget från kommunen räcker inte till hyran.

– Ibland får man ta ett steg tillbaka för att försöka gå fram senare. Det är väldigt tråkigt att vi inte kan ha kvar lokalerna. De betyder mycket. Men det går inte ihop och då är det bättre att vi lägger de pengar vi har på aktiviteter och verksamhet, säger Rolf Almroth, ordförande för föreningen.

Föreningen kommer fortsätta hålla i fotbollsträning, en aktivitet som drar många ungdomar.

– Vi har tränat vid Citygross under sommaren, då har det trots värmen ändå dykt upp runt 20 ungdomar, berättar Rolf Almroth.

Under vinterhalvåret håller de till i Söderslättsskolans idrottshall, då brukar de vara runt 35 ungdomar.

Man kommer också försöka fortsätta driva språkkaféet.

– Vi hoppas att vi kan få några tider i ABF:s lokaler, men de är väldigt fullbokade, säger Rolf Almroth.

Att låna lokal till matfester under vintern, hoppas de också på. Men klart är att det blir svårare att driva verksamhet utan egna lokaler. Nu måste de också försöka sälja de inventarier de har som biljardbord och pingisbord.

– Ungdomarna i föreningen har fått lära sig om hur föreningslivet fungerar. En del har fått gå styrelsekurser och har blivit jätteduktiga. Tanken är ju att de ska driva föreningen helt själva så småningom. Det är tråkigt att mötesplatsen försvinner. För många av ungdomarna var det här det enda stället där de kände att någon lyssnade på dem, säger Rolf Almroth.

Publicerad 10 August 2019 00:00